ROMDOP04 Publikační výstup B

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Náplní předmětu je publikování či alespoň přijetí kratšího přehledového článku nebo recenze do domácího či zahraničního časopisu v semestru, kdy má doktorand předmět zapsán. Z domácích časopisů by to měly být takové, které jsou zapsány alespoň v Seznamu recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v ČR. U zahraničních časopisů by se mělo jednat o periodika, která jsou zařazena ve sledovaných databázích (Erih+, Scopus, atp.), příp. se jedná o časopisy s dobrým renomé v oboru. Doporučuje se, aby byl časopis vybrán po konzultaci se školitelem.
Osnova
  • 1. Vypracování článku, průběžné konzultace s vedoucím.
  • 2. Výběr vhodného časopisu.
  • 3. Úprava textu podle propozic časopisu.
  • 4. Odeslání článku.
  • 5. Reflexe výsledků recenzního řízení pro finální podobu textu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/ROMDOP04