ROMDSPVJ Pramenné studium, výzkum (jazyk)

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby se doktorand za pomoci vedoucího zorientoval v metodách sběru a analýzy studijního materiálu, dat či jiné dokumentace. Dále se seznámí s možnostmi, které nabízí specializované knihovny, databáze, dokumentační centra a archivy, jenž by v rámci specializace doktoranda byly nejvhodbější pro projekt jeho vlastní disertace.
Výstupy z učení
Doktorand je po absolvování předmětu schopen se orientovat v základní literatuře a dále si prohlubovat své znalosti a vhled do problematiky. Naučí se kritické práci se zdroji a s daty.
Osnova
  • 1. Práce v knihovnách, archivech, dokumentačních centrech, s databázemi, apod.
  • 2. Evaluace výsledků a jejich vhodnost pro další směřování práce.
  • Pokud se během semestru na katedře pořádají přednášky hostujících profesorů či letní nebo zimní školy, doktorandi zapsaní v předmětu se jí účastní.
Literatura
  • Literatura stanovena vedoucím doktorské práce.
Výukové metody
Průběžné konzultace s vedoucím.
Metody hodnocení
Evaluace. Zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.