ROMDTP2 Textová příprava II

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
blok. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (přednášející)
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
doc. Paolo Divizia, Dottore di Ricerca (přednášející)
PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Alena Němcová Polická, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROMDTP1 Text. příprava I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je sledovat a hodnotit, jak doktorand postupuje v psaní disertační práce. Předpokládá se, že doktorand bude pracovat průběžně, bude konzultovat jednotlivé části s vedoucím a bude mu odevzdávat zadané části disertace. Výstupem předmětu bude 30-50 stran hrubého textu, příp. jiné množství stran po individuální dohodě s vedoucím.
Osnova
  • Pokud se během semestru na katedře pořádají přednášky hostujících profesorů či letní nebo zimní školy, doktorandi zapsaní v předmětu se jí účastní.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.