ROMJASEM2 Doktorský seminář II

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. Christophe Gérard L. Cusimano (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
ROMJASEM1 Doktorský seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Doktorské semináře se konají jednou až dvakrát za semestr (podle počtu zapsaných studentů) a jejich náplní je prezentace dílčích výsledků či metodologických problémů spojených s projekty disertačních prací doktorandů. Cílem předmětů je, aby každý doktorand přednesl příspěvek v rámci Doktorských seminářů I-II, vyslechl si od ostatních připomínky ke svému příspěvku a aktivně se zúčastnil debaty na seminářích. Předmět má podporovat interdisciplinaritu a lepší orientaci v rámci oboru jazykovědy románských jazyků a má přispět k rozvoji kritického myšlení a argumentačních schopností doktorandů.
Výstupy z učení
Zpracování metodologického a problémového textu na zvolené téma.
Osnova
  • 1. Zadání tématu příspěvku ve spolupráci s vedoucím.
  • 2. Zpracování tématu a včasné rozeslání textu předem ostatním doktorandům a školitelům, aby se s textem mohli předem seznámit a mohli si připravit své připomínky a komentáře.
  • 3. Přednes příspěvku a reflexe připomínek, diskuse nad textem.
Literatura
  • literaturu zadá vedoucí
Výukové metody
samostatná práce, konzultace
Metody hodnocení
Přednes vlastního příspěvku na semináři.
Seznámení se s texty ostatních doktorandů s předstihem, příprava kritických připomínek k textům ostatních.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/ROMJASEM2