SJIIA116 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Předpoklady
SJIA029 Souborná zkouška || SJIA032 Bakalářská zkouška
Absolutorium všech předepsaných povinných předmětů, dosažení předepsaného počtu kreditů, odevzdání magisterské diplomové nebo oborové práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška má formu ústní komisionální zkoušky.
U jednooborového studia a u dvouoborového studia hlavního (diplomového) oboru se skládá ze dvou části: obhajoby diplomové práce a následné ústní zkoušky.
U dvouoborového vedlejšího (nediplomového) studia se skládá pouze z ústní zkoušky.
Při obhajobě diplomant/ka nejdříve krátce představí komisi svou práci (je možné formou prezentace či posteru) a následně se vyjádří k posudkům oponenta/ky a školitele/ky. Obhajoba probíhá v češtině či ve španělštině, dle výběru diplomanta/ky.
Při ústní oborové zkoušce si student vylosuje dvě otázky z jazykovědných okruhů, dvě otázky z literárněvědných okruhů a jednu otázku z četby. Zkoušení probíhá ve španělštině. Seznamy otázek se nachází ve studijních materiálech v IS.
Cílem SZZk je prokázat, že student/ka má patřičné faktografické a metodologické znalosti z oboru a dokáže je zasadit do příslušného odborného i obecného kontextu. Dále má prokázat, že se student/ka orientuje v základní odborné literatuře a je schopen své poznatky aplikovat v praxi či obecném širším kontextu. V neposlední řadě se hodnotí i důstojný jazykový projev ve španělštině.
Osnova
  • 1. Obhajoba diplomové práce (u diplomových oborů)
  • 2. Ústní zkouška
Literatura
  • Bosque, I., V. Demonte (eds.) (1999): Gramática descriptiva de la lengua espaňola, Madrid, Espasa-Calpe.
  • Bělič, Oldřich, Forbelský, Jose, Dějiny španělské literatury. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1984.
  • Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I-IV. Madrid, Alianza Editorial 1998-2005.
  • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. AP BRNO. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. AP Brno. ISBN 80-902652-3-5. info
Výukové metody
Ústní zkouška
Metody hodnocení
ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Španělština
Informace učitele
Okruhy a podrobnější seznam doporučené literatury, viz. studijní materiály.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/SJIIA116