SJPRA007 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. José Luis Bellón Aguilera, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. Ivo Buzek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Eva Lukavská, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Monika Strmisková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Daniel Vázquez Touriño, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Milada Malá, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci semestru bude student schopen kompetentně se vyjádřit k obecným otázkám, které souvisejí s následujícími body:;
- hlavní téma připravované diplomované práce;
- současný stav bádání ve sledované oblasti;
- stanovené cíle vlastní práce;
- metodologie;
- zvolená teoretická báze;
Osnova
  • 1) Úvodní instruktáž 2) Zpracovávání dílčích částí dle doporučeného harmonogramu, viz http://www.phil.muni.cz/wurj/home/studium/copy_of_studijni-materialy/harmonogram-diplomovych-praci
Výukové metody
Konzultace na základě dohody.
Metody hodnocení
Podmínkou k získání zápočtu je včasné odevzdávání zadaných úkolů vedoucímu práce,
Vyučovací jazyk
Španělština
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/SJPRA007