SUS_216 Způsoby prezentace současné vizuální tvorby

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Terezie Petišková (přednášející), PhDr. Dagmar Koudelková (zástupce)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 L21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 18 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/18, pouze zareg.: 0/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Současná vizuální tvorba přináší řadu nových tendencí a způsobů autorského vyjadřování. Vznikají díla, která pracují s novými technologiemi, rozšířenou realitou i s filmovým obrazem. Zároveň jsme svědky návratu tradičních materiálů jako je textil, mozaika nebo keramika. Obvyklá jsou díla multižánrového charakteru, jejichž tvůrci zohledňují kulturní, historický i sociální kontext prostoru, do kterého vstupují. Na příkladu rozsáhlých prostorových projektů Domu umění m. Brna, jako byly výstavy Deflection Spaces Pavla Korbičky, Big Light Federico Díaze, Svět podle Ironyma Koola Václava Jiráska, Sochař Miloš Zet Martina Zeta, přehlídky Brno Art Open a další, poskytneme vhled do způsobu uvažování a práce zde prezentovaných umělců. Zároveň zmíněná díla srovnáme se soudobou evropskou tvorbou, prezentovanou na výstavách Documenta 2017 a 2012, Skulptur Projekte, Münster 2017, nebo v Künstlerhaus Halle für Kunst und Medien v Grazu.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
- porozumět způsobu výstavby soudobého prostorového uměleckého díla;
- pochopit metodu současné umělecké práce, která pracuje s obsahovými, tvarovými i významovými kontexty nejen díla samotného, ale i prostoru do kterého vstupují;
- orientovat se v určujících mezinárodních výstavních přehlídkách soudobé výtvarné a vizuální tvorby Evropy.
Osnova
 • Pavel Korbička, Deflection Spaces v kontextu současné mezinárodní tvorby
 • Federico Díaz, Big Light v kontextu současné mezinárodní tvorby
 • Václav Jirásek, Svět podle Ironyma Koola v kontextu současné mezinárodní tvorby
 • Martin Zet, Sochař Miloš Zet, Zdi sokly a makety v kontextu současné mezinárodní tvorby
 • bienále Brno Art Open a fenomén umění ve veřejném prostoru
Literatura
  doporučená literatura
 • WILSON, Michael. Jak číst současné umění : umění 21. století zblízka. Translated by Lucie Simerová - Milan Guštar. Vydání první. Praha: Kniha Zlin, 2017. 399 stran. ISBN 9788074736209. info
 • When attitudes become form : Bern 1969/Venice 2013. Edited by Germano Celant. Milan: Fondazione Prada, 2013. 727 s. ISBN 9788887029550. info
 • CHRISTOV-BAKARGIEV, Carolyn (ed.). dOCUMENTA 13, Das Buch der Bücher, Katalog 3/3, Bonn 2012. 815 pp. ISBN 9783775729505.
 • SZYMCZYK, Adam. Documenta 14, Bonn 2017.
Výukové metody
Přednášky, projekce záznamů výstav, diskuze
Metody hodnocení
Seminární práce, tematicky navázaná na aktuální výstavní program Domu umění města Brna
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2022.