SUS_219 Performativní projevy umění sedmdesátých až devadesátých let 20. století

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Terezie Petišková (přednášející)
PhDr. Dagmar Koudelková (náhr. zkoušející)
Garance
PhDr. Dagmar Koudelková
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Rozvrh
St 16:00–17:40 N51
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 80 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/80, pouze zareg.: 0/80, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/80
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz nabízí průřez různorodými uměleckými žánry druhé poloviny dvacátého století, malbou, plastikou, instalací, designem, architekturou, okrajově i poezií, tancem a elektronickou tvorbou, které užívaly prvky procesuality, performativity a teatrality, a které souvisí s dobovým vývojem výtvarného umění. V úvodu budou zmíněny poválečné počátky performativity, spojené s americkou akční malbou a jejím mediálním obrazem, který fenomén ve své době prosazoval jako důležitou rovinu tvorby. Přednášky se budou zabývat rozvojem teatralizace a procesuality v americké malířské a prostorové tvorbě pop artového charakteru. Zmíněn bude fenomén hnutí Fluxu a zvláštní pozornost bude věnována činnosti tvůrců Arte povera, pozornost bude soustředěna zejména na vliv těchto hnutí na rozvoj myšlení italského designu šedesátých a sedmdesátých let. Důležitým tématem budou i příklady designu či architektury, zejména sedmdesátých let dvacátého století, které využívaly performativitu k upozornění na sociální, politický nebo genderový rozměr svého oboru. Součástí cyklu přednášek je také představení postmoderní tendence k syntetičtějšímu tvaru a teatralizaci uměleckého díla. Příklady světové umělecké tvorby performativního charakteru budou v kurzu paralelně doplňovány informacemi o srovnatelné činnosti umělců na domácí scéně. Zvláštní pozornost bude věnována fotografii, filmu a videu jakožto významným záznamovým médiím, nutným k dokumentaci a prezentaci takto zaměřených děl.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni:
Porozumět důležité tendenci výtvarné a vizuální kultury druhé poloviny dvacátého století. Pochopí souvislosti domácí umělecké tvorby performativního charakteru spolu s obdobnými tendencemi v evropské a americké tvorbě. Přednášky budou pro posluchače představovat důležité prohloubení chápání vývoje výtvarné tvorby a myšlení druhé poloviny dvacátého století;
Osnova
 • • Akční malba, pop artové performativní tendence a jejich mediální prezentace ve Spojených státech amerických po druhé světové válce
 • • Vizuální poezie a fluxusové aktivity s přesahem do performativity a instalace v evropském i domácím kontextu
 • • Přesahy Arte povera do designu a architektury v italské a rakouské scéně a jejich ekvivalent v československém umění
 • • Postmoderní tendence k syntetickému, strukturovanému dílu s přesahem do teatrality a performance
Literatura
  doporučená literatura
 • SCHIMMEL, Paul. Out of actions, Aktionismus, body art und performance. Wien: Hatje Cantz, 1998. ISBN 3-89322-956-6.
 • HUBATOVÁ–VACKOVÁ, Lada a Iva KNOBLOCH. Václav Cigler. Praha: Arbor vitae, 2014. ISBN 978-80-7467-078-7.
 • BRAZI, Andrea. The Hot House. Italian New Wave Design. New York: MIT Press, 1984. ISBN 13 9780262022118, 10 0262022117.
 • SRP, Karel. Minimal Art, Conceptual Art. Praha: Jazzpetit,1982.
 • CROWLEY, David a Jane PAVITT. Cold War Modern. Design 1945–1970. Michigen: V & A Publishing, 2008. ISBN 1851775706, 9781851775705.
 • Nefoťte mě před knihovnou : kniha pro Jana Rouse. Edited by Cyril Říha. 1. vydání. V Praze: Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2009. 187 stran. ISBN 9788086863368. info
Výukové metody
Přednášky, projekce záznamů výstav, diskuze
Metody hodnocení
Seminární práce dle zadání, kolokvium
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/SUS_219