UCJXL02 Seminář k magisterské diplomové práci II - literárněvědné, učitelské studium

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Miroslav Balaštík, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marcela Hrdličková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Miroslava Novotná, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Předpoklady
UCJXL01 Sem. k MDP učit. I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je vést studenta prostřednictvím pravidelných individuálních konzultací k přípravě magisterské diplomové práce, jež bude v rámci studijního programu Učitelství českého jazyka a literatury splňovat požadavky kladené na tento typ textů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vytvořit hypotézu, osnovu, časový plán a anotaci didakticky zaměřené literárněvědné kvalifikační práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní didaktickou a pedagogickou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- navrhnout adekvátní metody sběru a provést takto relevantní sběr materiálu ke svému výzkumu;
- samostatně popsat, analyzovat, intepretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- navrhnout didaktické zpracování vybraného literárního jevu pro středoškolskou úroveň;
- napsat kvalifikační práci v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské literárněvědné práce programu Učitelství českého jazyka a literatury.
Osnova
 • 1. Práce s adekvátní odbornou literaturou.
 • 2. Práce s adekvátní didaktickou a pedagogickou literaturou.
 • 3. Rozbor, interpretace a hodnocení vlastního materiálu.
 • 4. Psaní jednotlivých kapitol. Anotace.
 • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
Literatura
  doporučená literatura
 • MEŠKO, Dušan, Dušan KATUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, upr. vyd. Martin: Osveta, 2006. 481 s. ISBN 8080632197. info
 • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  neurčeno
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009. 209 s. Studijní texty, 34. svazek. ISBN 978-80-86429-40-3. info
 • ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 9788072017799. info
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
Výukové metody
Domácí práce, konzultace. Předmět je organizován individuálně.
Metody hodnocení
Předpoklady pro získání zápočtu: napsání magisterské diplomové práce didaktického zaměření.
Informace učitele
Konkrétní literatura bude zadána individuálně školitelem.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/UCJXL02