UZPOA260 Státní závěrečná zkouška magisterská

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučující
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (přednášející)
PhDr. Zuzana Burianová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Iva Svobodová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav románských jazyků a literatur - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní závěrečná zkouška, je zkouškou ústní - skládá se z dílčích oblastí - vývoj jazyka - fonetika a fonologie - morfologie - lexikologie a sémantika - portugalská literatura - brazilská literatura - teorie literatury další její nedílnou součástí je obhajoba diplomové práce, která musí následovat. SZK má prokázat - schopnost studenta - kultivovaným způsobem pojednat zadanou odbornou problematiku - reagovat v diskusi a věcně argumentovat - použít znalosti literatury a ostatních zdrojů v odborné polemice - znalosti studenta - faktografické - základních a pokročilých metodologií v oboru - odborné literatury - dovednosti studenta - formulovat teze a tvrzení a argumentačně je podpořit - komponovat přehledový a jasně strukturovaný výklad zadané problematiky kriticky pracovat s odbornou literaturou
Osnova
  • Otazky z port.literatury: 1. A lirica galego-portuguesa e os cancioneiros 2. A prosa medieval 3. A obra de Gil Vicente 4. O humanismo e a renascenca em Portugal 5. A obra de Luis de Camoes 6. A literatura barroca 7. A Arcadia e o pre-romantismo 8. A primeira geracao romantica 9. A segunda geracao romantica 10. A geracao de 1870, a obra de Eca de Queiros 11. A poesia na viragem dos seculos XIX e XX 12. A geracao de Orpheu, a obra de Fernando Pessoa 13. A geracao de Presenca e o neo-realismo 14. A poesia da segunda metade do seculo XX 15. A prosa da segunda metade do seculo XX Zkouska z port. literatury sestava z nasledujicich casti: 1.Jedna otazka z prehledu dejin port. literatury 2.Pohovor na zadane odborne tema. Student predlozi seznam prectene odborne literatury (min. 5 del) a 5 titulu z port. nebo afr. lus.literatury, z nichz zkusebni komise vybere 1 dilo a zada problematiku. V teto casti zkousky student prokaze schopnost analyzovat lit. text a orientovat se v literarni teorii. 3.Dodatecna otazka z cetby lusofonni literatury. Student predlozi seznam 60 titulu (z toho min. 15 v orig.) z port., braz. a africke lusofonni literatury. TEMAS DA LITERATURA BRASILEIRA PARO O EXAME (final, de bacharelado, de magistério) Hlavní otázka (em português): 1.Quinhentismo 2. Barroco 3. Arcadismo 4. Romantismo: poesia 5. Romantismo: prosa 6. Realismo 7. Naturalismo 8. Parnasianismo. Simbolismo 9. Pré-modernismo 10. Primeira geração modernista 11. Segunda geração modernista: poesia 12. Segunda geração modernista: prosa 13. Terceira geração modernista 14. Tendências contemporâneas na poesia e no teatro 15. Tendências contemporâneas na prosa Doplňující otázka (česky): Důkladný rozbor vybrané knihy ze seznamu přečtené literatury + charakteristika jejího autora a obecněji celého jeho díla. - U MGR. STÁTNÍ ZKOUŠKY se důraz přesouvá na analýzu a interpretaci vybrané knihy (viz doplňující otázka). Literatura de apoio ANDERSON IMBERT, Enrique; AMORA, Antônio Soares. Dějiny literatur Latinské Ameriky. Praha : Odeon, 1966. BOSI, Alfredo. História concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Cultrix. Kol. autorů: Slovník spisovatelů Latinské Ameriky. Praha: Libri, 1996. MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira Através dos Textos. São Paulo: Cultrix. RIBEIRO, Maria Aparecida. Literatura Brasileira. Lisboa: Universidade Aberta, 1995. Cetba 1) povinné: J. de Alencar: Dva indiánské příběhy (Irasema, Ubiražara) J. Amado: Země bez konce M. de Andrade: Macunaíma A. de Azevedo: Osada na předměstí P. Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie R. Fonseca: Černý román a jiné povídky J. Guimarães Rosa: Velká divočina: Cesty C. Lispectorová: Tajné štěstí J. M. Machado de Assis: Posmrtné paměti Bráse Cubase Don Morous A. Mirandová: Peklo ráje G. Ramos: Statek Sao Bernardo Vyprahlé životy Pět brazilských novel Třetí břeh řeky (fantastické a magické v brazilských povídkách) 2) (velmi) doporučené: M. A. de Almeida: Paměti policejního seržanta J. Amado: Mulatka Gabriela C. D. de Andrade: Fyzika strachu L. Barreto: Smutný konec snaživého Policarpa L. Fagundes Tellesová: Temná noc a já (nebo Před zeleným bálem) R. Pompéia: Atheneum M. Rubião: Nevěsta z Modrého domu + fotokopie! HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA 1. Do latim clássico ao latim vulgar 2. Do latim aos primeiros textos em galego portugues (século XIII) 3. O galego-portugues (de 1200 a aproximadamente 1350) 4. O portugues europeu (do século XIV aos nossos dias) 5. O portugues do Brasil FONÉTICA E FONOLOGIA 1. Fonética e fonologia 2. Vogais – classificação 3. Consoantes – classificação 4. Encontros vocálicos – ditongos orais/nasais 5. Encontros volálicos- tritongos orais/nasais 6. Regras de acentuação em português MORFOLOGIA 1. Objecto da morfologia, morfema, morfe, estrutura da palavra 2. Formação de palavras 3. Substantivo 4. Adjectivo 5. Artigo 6. Pronomes 7. Numerais 8. Verbo 9. Advérbio 10. Preposição 11. Conjunção, interjeição SINTAXE 1. Frase, oração, período 2. sujeito 3. predicado 4. complemento nominal 5. adjunto adnominal 6. objecto 7. adjunto adverbial 8. aposto, vocativo 9. período simples/composto 10. coordenação: orações reduzidas 11. subordinação.orações substantivas 12. subordinação-orações adjectivas 13. subordinação-orações adverbiais LEXICOLOGIA 1. Lexicografia, lexicologia 2. Léxico – formação de palavras 3. Abreviações. 4. Dicionários da língua portuguesa e as suas características. 5. Dicionários especializados da língua portuguesa. 6. Dicionário e os aspectos do dicionário (composição do léxico, onomasiologia, semasiologia, lexicologia, lexicografia, terminologia, sincronia e diacronia, combinações regulares e irregulares) 7. Divisão das palavras (auto-semânticas, sem-semânticas) 8. Relações paradigmáticas do léxico (homonímia, sinonímia, antónimos, hipónomos, hiperónimos, homófonos, homógrafos) 9. Relações sintagmáticas do léxico (compatibilidade, incompatibilidade 10. Expressividade das palavras 11. Frequência de palavras, camadas no léxico – coloquial, argótico... HISTÓRIA DA LÍNGUA PORTUGUESA Do latim clássico ao latim vulgar Do latim aos primeiros textos em galego portugues (século XIII) O galego-portugues (de 1200 a aproximadamente 1350) O portugues europeu (do século XIV aos nossos dias) O portugues do Brasil
Literatura
  • Jak napsat diplomovou práci. Edited by Umberto Eco. Olomouc : Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.
  • Jak napsat odborný text. Edited by Svetla Cmejrková - Frantisek Danes - Jindra Svetlá. Vyd. 1. Praha : LEDA, 1999. 255 s. ISBN 80-85927-69-1.
Výukové metody
Metodu přípravy na státní závěrečnou zkoušku si volí každý student individuálně v souladu s vlastními potřebami.
Metody hodnocení
Státní závěrečná zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.