mvk_28 Kulturní krajina

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je představit evoluci kulturní krajiny jako souborného díla, na jehož vzniku se podílely nejen záměrné krajinářské a architektonické zásahy, ale také – v daleko větší míře - ekonomické tlaky, proměny hospodářských a právních poměrů, a aktivita jednotlivců či pospolitostí, kteří dotvářeli a proměňovali kulturní krajinu.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu bude student schopen: - vysvětlit společenské i ekonomické souvislosti dlouhodobého vývoje kulturní krajiny - analyzovat příčiny proměn krajiny v jednotlivých obdobích - interpretovat proměny památkové péče v kontextu společenských a hospodářských změn
Osnova
  • • Krajina jako dílo – kulturní krajina optikou výrobních faktorů půdy, práce, kapitálu
  • • Hospodářské plochy v krajině a jejich proměny I. – pole, les
  • • Hospodářské plochy v krajině a jejich proměny II. – rybník, vinice
  • • Místa v krajině I. – města, obce
  • • Místa v krajině II. – poutní místa
  • • Linie v krajině – cesty, toky, hranice, vlastnická práva
  • •Současná podoba kulturní krajiny a možnosti obnovy
Literatura
  • SVOBODA, František, Barbora PONEŠOVÁ, Jan FORETNÍK, Eva STAŇKOVÁ, Aleš HOMOLA, Karel SKLENÁŘ, Petr CZAJKOWSKI, Milada RIGASOVÁ a Martin MARKEL. Krajina jako dílo. 2016. info
Výukové metody
Přednášky, četba, diskuse.
Metody hodnocení
Výuka je vedena formou přednášek. Zápočet ústní. Jakékoli opisování, zaznamenávání nebo vynášení testů, používání nedovolených pomůcek jakož i komunikačních prostředků nebo jiné narušování objektivity zkoušky (zápočtu) bude považováno za nesplnění podmínek. Ukončení předmětu a za hrubé porušení studijních předpisů. Následkem toho uzavře vyučující zkoušku (zápočet) hodnocením v ISu známkou "F" a děkan zahájí disciplinární řízení, jehož výsledkem může být až ukončení studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/mvk_28