MP705Z Pozemkové právo - seminář

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dominik Beránek, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Martina Weissová (pomocník)
Garance
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP705Z/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 316, I. Průchová
MP705Z/02: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 316, I. Průchová
MP705Z/03: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 208, I. Průchová
MP705Z/04: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 208, I. Průchová
MP705Z/05: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 209, J. Hanák
MP705Z/06: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 209, J. Hanák
MP705Z/07: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 133, J. Hanák
MP705Z/08: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé liché úterý 16:00–17:40 259, J. Hanák
MP705Z/09: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každé sudé úterý 16:00–17:40 259, J. Hanák
MP705Z/10: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 126, J. Hanák
MP705Z/11: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 209, J. Tkáčiková
MP705Z/12: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 209, J. Tkáčiková
MP705Z/13: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 S126, J. Tkáčiková
MP705Z/14: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 10:00–11:40 S126, J. Tkáčiková
MP705Z/15: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 208, J. Hanák
MP705Z/16: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 211, J. Hanák
MP705Z/17: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 209, J. Hanák
MP705Z/18: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každou sudou středu 16:00–17:40 215, J. Hanák
MP705Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Průchová
MP705Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Průchová
Předpoklady
NOW ( MP705Zk Pozemkové právo )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po úspěšném ukončení předmětu je student schopen vyjmenovat a interpretovat základní prameny pozemkového práva. Dále bude schopen vysvětlit instituty pozemkového práva. Dovede vytvářet právní stanoviska k modelovým případům, určit orgán příslušný k rozhodování v těchto případech a sepsat potřebné právní podání.
Osnova
  • 1. Předmět a systém pozemkového práva. Principy pozemkového práva 2. Účelová kategorizace půdy. Územní plánování 3. Katastr nemovitostí 4. Užívací vztahy. Pozemkové úpravy 5. Pozemkové vlastnictví 6. Vybrané otázky ze zvláštní části pozemkového práva Upozornění: Uvedená osnova je orientační. Témata seminářů určuje každý ze seminarizujících učitelů samostatně.
Literatura
    povinná literatura
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 488 s. učebnice - 516. ISBN 978-80-210-7750-8. info
  • PEKÁREK, Milan, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Ivana PRŮCHOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Pozemkové právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 488 s. Učebnice -516. ISBN 978-80-210-7536-8. info
    doporučená literatura
  • PRŮCHOVÁ, Ivana a Milan PEKÁREK. Pozemkové právo. Vyd. 2., přeprac. a rozš. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 400 s. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 318. ISBN 80-210-3238-3. info
Výukové metody
Procvičování základních pojmů a institutů v návaznosti na přednášky zejména řešením praktických modelových příkladů a diskuzí. Při tomto řešení student pracuje s právními předpisy, judikaturou a dalšími dokumenty.
Metody hodnocení
Zápočet: Podmínkou zápočtu je aktivní účast na všech seminářích a vypracování zadaných příkladů. V případě nesplnění podmínek pro udělení zápočtu je student povinen splnit náhradní plnění podle zadání vyučujícího.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.