MVV287K Encyklopedická práce

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0.5/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Radek Černoch, Ph.D. et Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Michal Janoušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Kornel, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Markéta Štěpáníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. John Altair Gealfow (cvičící)
Mgr. Adéla Sklenářová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Martin Hapla, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 27. 9. 8:00–9:40 124, 10:00–11:40 124, 12:00–13:40 124
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVV287K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Králíčková
MVV287K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Štěpáníková
MVV287K/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Černoch
MVV287K/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Hapla
MVV287K/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Janoušek
MVV287K/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kornel
MVV287K/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Horecký
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními dovednostmi spojenými s psaním encyklopedických hesel a tyto dovednosti prakticky nacvičit. Předmět má zejména rozvíjet argumentační a stylistické dovednosti studentů, schopnost stručně, jednoduše a přesně vystihnout myšlenku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen zpracovat encyklopedické heslo na odborné právní téma.
Literatura
    doporučená literatura
  • FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce :praktická pomůcka pro studenty vysokých škol. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Knihař, 2002. 223 s. ISBN 80-86292-05-3. info
  • ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 8071981737. info
Výukové metody
Přednášky (výklad základních poznatků), semináře (řízená diskuze), individuální konzultace.
Metody hodnocení
Sepsání tří encyklopedických hesel a jejich obhájení.
Informace učitele
Rozvoj argumentačních a stylistických dovedností představuje jednu z důležitých součástí právního vzdělání. Schopnost stručně, jednoduše a přesně vystihnout myšlenku je zcela klíčová pro budoucí soudce, advokáty i příslušníky ostatních právnických povolání. V rámci předmětu budou studenti vypracovávat encyklopedické články pod vedením konzultanta z řad akademických pracovníků. Vytvořené práce budou následně zveřejněny na otevřené právní encyklopedii Iurium Wiki (wiki.iurium.cz). Studenti tak budou v rámci předmětu nejen rozvíjet své formulační a stylistické dovednosti, ale rovněž si prohloubí i své znalosti z konkrétního právního odvětví, v jehož rámci budou zpracovávat příslušný text. Předmět bude ukončen kolokviem, jehož udělení je podmíněno zpracováním nejméně tří encyklopedických článků o právním tématu. Uvedené články musí splňovat obvyklé standardy odborného textu (včetně citačního aparátu) a být schváleny vyučujícím, který je odborníkem v oboru, do kterého dané téma spadá. Předmět bude zahájen společnou výukou základů psaní encyklopedických článků, se studenty budou probrána témata jako např. to, jak se liší encyklopedické texty od textů odborných a textů pedagogických, budou jim sděleny základní zásady práce s odbornými texty, probrány zásady citování odborných textů apod. Přednášky proběhnou ve formě půldenní blokové výuky v prvním týdnu semestru. Studenti se již při přihlašování do předmětu rozřadí do seminárních skupin dle svého plánovaného zaměření, přičemž jedna seminární skupina bude mít kapacitu tří míst. Cílem je velmi úzká spolupráce s pedagogem, který bude s touto skupinou intenzivně pracovat a hromadně se studenty konzultovat jimi vypracované články. Vyjma osobní a korespondenční zpětné vazby k draftům vypracovávaných textů předpokládáme jako podmínku splnění absolvování skupinových konzultací v rámci těchto seminárních skupin jednou za dva týdny v kanceláři pedagoga.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.