NV303K Právo životního prostředí pro veřejnou správu

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
12 hod. přednášek za semestr / 12 hrs of lectures per semester. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jana Dudová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Milan Pekárek, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
JUDr. Jana Tkáčiková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. et Mgr. Hana Cejpek Musilová (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Kateřina Švarcová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Adéla Tichá (pomocník)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Pá 23. 9. 11:10–12:40 030, 13:30–15:00 030, Pá 18. 11. 11:10–12:40 140, 13:30–15:00 140, Pá 9. 12. 15:05–16:35 215, 16:40–18:10 215
Předpoklady
! OBOR ( PR )
Předpokladem je absolvování předmětu Základy práva životního prostředí nebo doplnění základních znalostí z práva životního prostředí samostudiem.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 58 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/58, pouze zareg.: 0/58, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/58
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student schopen v praxi uplatnit právo životního prostředí v souvislostech s činností orgánů veřejné správy.
Osnova
 • 1. Právo životního prostředí - české, unijní, mezinárodní - systém a vzájemné vztahy 2. Právo na příznivé životní prostředí a právo na informace o ŽP - prostředky prosazování 3. Veřejná správa na úseku ochrany ŽP - systém, subjekty, vzájemné vztahy, formy činnosti, vazby na ostatní subjekty 4. Účast veřejnosti při ochraně ŽP - AArhuská úmluva, formy účasti 5. IPPC 6. Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) 7. Ochrana životního prostředí v procesech podle stavebního zákona 8. Odpovědnost v právu životního prostředí s důrazem na správněprávní odpovědnost
Literatura
  povinná literatura
 • PEKÁREK, Milan, Ivana PRŮCHOVÁ, Jana DUDOVÁ, Ilona JANČÁŘOVÁ a Jana TKÁČIKOVÁ. Právo životního prostředí I. díl. 2., přepracované vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 324 s. Edice učebnic PrF MU č. 427. ISBN 978-80-210-4926-0. info
  doporučená literatura
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona. Právo životního prostředí pro bakaláře. 1., 1. dotisk. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 292 s. Učebnice - č.467. ISBN 978-80-210-5556-8. info
 • DAMOHORSKÝ, Milan. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xlvii, 629. ISBN 9788074003387. info
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Vlastimil GÖTTINGER, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Josef CHÝLE, Tomáš KOCOUREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr POSPÍŠIL, Filip RIGEL a Radim VIČAR. Správní procesy v právu životního prostředí. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 412 s. Spisy PrF MU, řada teoretická, svazek 329. ISBN 978-80-210-5362-5. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí 3.díl. In Právo životního prostředí 3.díl. 2.přepracované. Brno: Právnická fakulta MU, 2007. s. 300 - 327, 328 s. Edice učebnic PrF MU č. 390. ISBN 978-80-210-4299-5. info
 • DUDOVÁ, Jana, Ilona JANČÁŘOVÁ, Milan PEKÁREK a Ivana PRŮCHOVÁ. Právo životního prostředí. 2. díl. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 379 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU ; č. 377. ISBN 80-210-3978-7. info
  neurčeno
 • JANČÁŘOVÁ, Ilona, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Lenka BAHÝĽOVÁ a Vojtěch VOMÁČKA. Odpovědnost v právu životního prostředí - současný stav a perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 345 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 461 (řada teoretická
 • PRŮCHOVÁ, Ivana, Hana ADAMOVÁ, Ján BAHÝĽ, Lenka BAHÝĽOVÁ, Jitka BĚLOHRADOVÁ, Jakub HANÁK, Martin HOLÍK, Tomáš KOCOUREK, Ivo KRÝSA, Milan PEKÁREK, Marie POLÁČKOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr VACULÍK, Vojtěch VOMÁČKA a Vendula ZAHUMENSKÁ. Stavební zákon a ochrana ž
Výukové metody
Přednášky. Využití powerpointových prezentací. Interaktivní přístup ke studentům v rámci přednášky. Možnost studentů klást otázky k problematice prezentované na přednášce. Účast na výuce je nepovinná. Samostudium.
Metody hodnocení
Kolokvium skládající se z písemné části (kolokviální práce na zadané téma) a ústní části spočívající v diskuzi nad kolokviální prací a vybranou otázkou z přednesené látky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.