BSSn4404 Výzkum konfliktu

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
Miriam Matejova, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Lalkovič (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS404 Výzkum konfliktu && ! NOW ( BSS404 Výzkum konfliktu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student získá absolvováním tohoto kursu přehled o teoretických východiscích pro výzkum konfliktu. Poznatky z tohoto kursu mu umožní důkladně analyzovat ozbrojené konflitky z různých částí světa, a to za pomocí metodologického, typologického a analytického aparátu, který zde bude vyučován.
Osnova
  • 1. Úvodní hodina 2. Vymezení a porozumění tématu Glossop, Ronald J. (2001): Confronting War. An Examination of Human's Most Pressing Problem. London: McFarland & Company, Inc., s. 11-29 (18 stran anglicky) 3. Neslučitelnost cílů – teoretické uchopení Bartos, Otomar J. – Paul Wehr (2002): Using Conflict Theory. Cambridge University Press: Cambridge, s. 12-49 (37 stran anglicky) 4. Příčiny konfliktů – hodnoty, zájmy, atd. Glossop, Ronald J. (2001): Confronting War. An Examination of Human's Most Pressing Problem. London: McFarland & Company, Inc., s. 57-67 (10 stran anglicky) 5. Průběh a dynamika konfliktu Zartman, I. William – Guy Olivier Faure (2005): Escalation and Negotiation in International Conflicts. Cambridge University Press: Cambridge, s. 3-15 (12 stran anglicky) 6. Psací týden 7. Řešení konfliktu (Vaďura) Darby, John – Roger MacGinty (2003): Contemporary Peacemaking. Conflict, Violence and Peace Processes. New York: Palgrave MacMillan, s. 51 - 85 8. Ekonomika konfliktu (válečná ekonomika, ekon. okolnosti, atd.) (Vaďura) Duffield, Mark: Globalization, Transborder Trade, and War Economies. In: Berdal, Mats – David M. Malone (eds.) (2000): Greed and Grievance. Economic Agendas in Civil Wars. Lynne Rieder Publishers. Dostupné z: http://www.idrc.ca/en/ev-124433-201-1-DO_TOPIC.html 9. Klasická válka Clausewitz, Carl von (1996): O válce. Praha: Bonus A. s. 77 – 128 (51 stran česky). 10. Neozbrojené formy konfliktu (sankce, embarga, atd.) Smith, Shane (2004):Sanctions: Diplomatic Tool, or Warfare by Other Means? Dostupné z http://www.beyondintractability.org/essay/sanctions/ 11. Neregulérní konflikty (Vaďura) Creveld, Martin van: The Waning of Major War. In: Väyrynen, Raimo (ed.) (2006): The Waning of Major War. Theories and Debates. New York: Routledge, s. 97-111 12. Konflikty ve slabých státech Kasfir, Nelson (2004): Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation: Causes of Failure. In: Rotberg, Robert I. (2004): When States Fail. Princeton: Princeton University Press. s. 53 - 76 13. Čtecí týden
Literatura
  • HIRONAKA, Ann. Neverending wars : the international community, weak states, and the perpetuation of civil war. London: Harvard University Press, 2005. 191 s. ISBN 9780674027398. info
  • BARTOS, Otomar J. a Paul Ernest WEHR. Using conflict theory. New York: Cambridge University Press, 2002. xi, 219. ISBN 0521794463. URL info
Výukové metody
přednášky, diskuse, písemné přípravy, seminární práce
Metody hodnocení
Kurz bude probíhat systémem 1 přednáška / 1 seminář. Prvních 45 minut bude tvořit přednáška, druhých 45 minut seminář. Účast na semináři je povinná; tolerována bude nad rámec řádně omluvených absencí pouze 1 absence, při dvou absencích je student postižen stržením 10 bodů z celkového hodnocení, při třech a více absencích je hodnocen v kursu stupněm F. V rámci seminární výuky bude na účastnících kurzu vyžadována pravidelná četba zadaných textů. Z těchto textů studenti povinně vypracují 6 position paperů v rozsahu 3-5 normostran. Position papery budou hodnoceny 0-5 body, celkově je tedy možné získat za jejich vypracování maximálně 30 bodů. Literatura zadaná na každý týden bude též klíčovým předmětem diskusí na příslušném semináři. Za celkovou aktivitu na seminářích může student získat maximálně 20 bonusových bodů (jež nejsou integrální součástí hodnocení kursu, nicméně mohou být přičteny k ostatním položkám). Hlavním moderátorem diskusí bude striktně vyučující, který bude udělovat slovo a student bude povinen toto respektovat. V diskusích jsou zcela zapovězeny osobní útoky, urážlivé nebo nedejbože vulgární chování. Pokud by k něčemu takovému došlo, vyučující si vyhrazuje právo udělit mínusové body či v extrémním případě studenta ze semináře vyloučit. Je tudíž možné, že pokud bude student v diskusích mimořádně neukázněný a bude diskusi zaplevelovat příspěvky nesouvisejícími s tématem, může se v hodnocení svých diskusních příspěvků dostat i do záporného stavu bonusových bodů, tzn. tyto body mu budou od celkového hodnocení odečteny. Další povinností studenta bude vypracování seminární práce. Tato seminární práce může být vypracována jednak v autorských dvojicích (rozsah 20-25 stran bez literatury), přičemž oba z autorské dvojice obdrží v závěru shodný počet bodů a vyučující nebudou řešit případné spory v autorském týmu; jednak jako samostatný počin 1 studenta (rozsah 15-20 stran bez literatury). Seminární práce bude vypracována v předem zadané struktuře, která bude vyvěšena ve studijních materiálech v Informačním systému. Jedná se o systém analýzy konfliktu, který byl vypracován a je uplatňován na Uppsala University, nejlepším konfliktologickém pracovišti tohoto druhu v Evropě. Seminární práce bude hodnocena 0-50 body a bude klíčovým výkonem studenta v tomto kursu. Téma seminární práce, stejně jako složení autorských týmů, bude zadáno nejpozději druhý týden semestru. Témata seminárních prací si autorské týmy vylosují z témat připravených vyučujícími. Závěrem kursu bude ústní zkouška, hodnocená 0-40 body. Výsledná známka bude vygenerována z celkového součtu bodů. Maximem je 120 bodů (50 za seminární práci, 40 za ústní zkoušku, 30 za position papery); minimální hodnota pro úspěšné absolvování kursu tudíž činí 72 bodů. K součtu bodů za seminární práci, ústní zkoušku a position papery může být přičteno max. 20 bodů za aktivitu studenta na seminářích.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.