BSSn4405 Koncepce a metody výzkumu v bezpečnostních a strategických studiích

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jakub Drmola, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Kleiner (cvičící)
Mgr. Pavol Kosnáč (cvičící)
Mgr. Patricie Sušovská (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS405 Koncepce a metody výzkumu BSS && ! NOW ( BSS405 Koncepce a metody výzkumu BSS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Absolventi kursu budou schopni naplánovat, připravit a provést empirický výzkum. Budou schopni konstruovat, aplikovat a testovat teorie v rámci výzkumu s malým i velkým N. Budou moci vybrat metodologie adekvátní jejich výzkumnému problému a argumentovat ve prospěch užití specifických metod. Budou tak připraveni nejen pro jejich magisterskou práci, ale pro jakoukoli výzkumnou práci v budoucnosti.
Osnova
 • - Bezpečnost jako předmět výzkumu
 • - Plánování a strategie výzkumu
 • - Designy výzkumu
 • - Dotazníky
 • - Rozhovor a obsahová analýza
 • - Kvantitativní analýza
 • - Modely a systémy
Literatura
  povinná literatura
 • HÁJEK, Martin. Čtenář a stroj : vybrané metody sociálněvědní analýzy textů. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2014. 226 stran. ISBN 9788074191619. info
 • CIOFFI-REVILLA, Claudio A. Introduction to computational social science : principles and applications. London: Springer, 2014. xxxiii, 32. ISBN 9781447156604. info
 • BRINKMANN, Svend. Qualitative interviewing. New York: Oxford University Press, 2013. ix, 177. ISBN 9780199861392. info
 • GOERTZ, Gary a James MAHONEY. A tale of two cultures : qualitative and quantitative research in the social sciences. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2012. viii, 238. ISBN 9780691149714. info
 • Real world research : a resource for users of social research methods in applied settings. Edited by Colin Robson. 3rd ed. Chichester: Wiley-Blackwell, 2011. xxi, 586. ISBN 9781405182409. info
 • BURNHAM, Peter. Research methods in politics. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2008. xii, 370. ISBN 9780230019850. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 1993. 374 s. ISBN 80-7066-822-9. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a diskuse pracovního návrhu výzkumu.
Metody hodnocení
Celkové hodnocení se skládá ze tří částí:
- návrh výzkumu (20 bodů)
- závěrečná písemná zkouška (20 bodů)
- seminární úkoly (4x 5 bodů)

Z celkového maxima 60b je k absolvování zapotřebí získat alespoň 60% a ze závěrečného testu minimálně 7 bodů.
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.