BSSn4407 Bezpečnostní praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/2/0. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! BSS407 Bezpečnostní praxe && ! NOW ( BSS407 Bezpečnostní praxe )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je zamýšlen jako praxe v bezpečnostní instituci (například státním úřadu, mezinárodní organizace, nevládní organizace, think-tank, média s bezpečnostním zaměřením apod.). Hlavním cílem je aplikace znalostí z BSS v praxi. Studenti a studentky pochopí realitu bezpečnostních procesů.
Výstupy z učení
Studenti/tky mají být schopni/y pochopit realitu bezpečnostních procesů.
Osnova
  • 1. Aktivita v bezpečnostní instituci, využití společensko-vědních poznatků. 2. Studium literatury. 3. Zpracování zprávy .
Literatura
  • A Handbook of personnel management practice (Orig.) : Personální management [Grada Publishing, 1999]. info
  • Various literature in relation to concrete practice.
  • SEKOT, Aleš. Profesní kariéra učitele. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2009, roč. 42, č. 4, s. 13-19. ISSN 1211-3387. info
  • BĚLOHLÁVEK, František. Osobní kariéra. Praha: Grada, 1994. 109 s. ISBN 807169083X. info
Výukové metody
Praktická práce a zkušenosti, pracovní zátěž minimálně 78 hodin v bezpečnostní instituci. Dotazník a zpráva.
Metody hodnocení
Studenti/tky obdrží závěrečné hodnocení prospěl či neprospěl na základě potvrzených informací od instituce ve formulářích, které jsou umístěny ve složce Studijní materiály/Organizační pokyny v IS, dotazníků a písemné práce zabývající se praxí (rozsah cca 10 normostran - 18 000 znaků). Termín odevzdání: Nejpozději týden před koncem zkouškového období.
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/BSSn4407