BSSn4465 Politická korupce

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Aneta Pinková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 8:00–9:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
BSSn4465/21_11_2022: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
BSSn4465/28_11_2022: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
BSSn4465/5_12_2022: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! BSS465 Politická korupce && ! NOW ( BSS465 Politická korupce ) && !( POLn4053 Politická korupce ) && ! NOW ( POLn4053 Politická korupce )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět studentům poskytne hlubší náhled do problematiky politické korupce, jejích příčin a důsledků. Kurz je zaměřen jak na teoretické a metodologické otázky, jako definice, výzkum a měření korupce, tak na praktické problémy, jako jsou protikorupční strategie, problematika financování politických stran či transparentnost veřejných zakázek a bezpečnostní dopady korupce.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni:
- vysvětelit výhody a nevýhody jednotlivých definic korupce;
- popsat a porovnat různé formy klientelismu;
- popsat a zhodnotit různé protikorupční strategie;
- popsat možné dopady korupce na demokracii a politické systémy;
- zhodnotit bezpečnostní dopady korupce v různých regionech;
Osnova
 • Program kursu 1. Úvodní hodina: Seznámení s organizací a obsahem kurzu Co je (a není) korupce? 2. Jak měřit a zkoumat korupci? Příklad České republiky. 3. Korupce jako společenský problém: klientelismus a nepotismus, kulturní kontext korupce, sociální organizace korupce, neformální instituce. 4. Korupce jako systémový problém: instituce, režimy, demokracie. 5. Korupce jako politický problém: volby, politické strany a legislativní proces. 6. Korupce jako bezpečnostní problém: environmentální korupce, policie a ozbrojené složky, stabilita. 7. Boj proti korupci. 8. Specifika stíhání korupce, white-collar crime 9. Jak zkoumat korupci? Korupce jako téma výzkumu, problematika sběru dat, představení přístupů k výzkumu korupce. 10. Seminář 11. Seminář 12. Seminář
Literatura
  povinná literatura
 • • Gardiner, John A. 2001. Defining Corruption, in: Heidenheimer, Arnold J. – Johnston, M. (eds.): Political Corruption, Concepts & Contexts. New Brunswick: Transaction Publishers, pp. 25-40.
 • • Kurer, Oskar. 2001. Why do Voters Support Corrupt Politicians? In Arvind K. Jain (ed). The Political Economy of Corruption. London: Routledge. pp. 63-86. (http://www.untag-smd.ac.id/files/Perpustakaan_Digital_1/CORRUPTION%20The%20political%20economy%20
 • • Miller, Nicholas R. 1999. Logrolling. An entry in The Encyclopedia of Democratic Thought (Routledge) edited by Paul Barry Clarke and Joe Foweraker. (https://userpages.umbc.edu/~nmiller/RESEARCH/LOGROLLING.pdf)
 • • Muno, Wolfgang. 2013. Clientelist corruption networks: conceptual and empirical approaches, in: Debiel, T. – Gawrich, A. (eds.): (Dys-)Functionalities of Corruption: Comparative Perspectives and Methodological Pluralism. Wiesbaden: Springer VS, pp. 33-
  neurčeno
 • • Philp, M. 2018. The Definition of Political Corruption. IN P. M. Heywood (Ed.), Routledge Handbook of Political Corruption. Abingdon, New York, NY: Routledge, pp. 17-29.
 • • Rose-Ackerman, Susan. 1999. Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 113-126.
 • • Hilgers, Tina (ed). 2012. Clientelism In Everyday Latin American Politics, pp. 4-22.
 • • United Nations. 2005. Draft: United Nations Handbook on Practical Anti-Corruption Measures for Prosecutors and Investigators (https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_handbook_prosecutors.pdf), pp. 49-50 + 67-68 (excluding section B) + 73-74 (
 • • Kobis, Nils, C. – Iragorri-Carter, Daniel – Starke, Christopher. A Social Psychological View on the Social Norms of Corruption. In. Kubbe, Ina and Engelbert Annika (eds.) Corruption and Norms: Why Informal Rules Matter. Cham: Palgrave Macmillan, pp. 31
 • • Mungiu-Pippidi, Alina. 2013. Controlling Corruption Through Collective Action. Journal of Democracy, 24(1), pp. 86–99.
 • • Magrath, William B. 2011. Corruption and crime in forestry. IN: Graycar. A. and Smith, R. G. (eds.) Handbook of Global Research and Practice in Corruption. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, pp. 170-179.
 • • Heywood P. M . and Rose J. (2014). “Close but no Cigar”: the measurement of corruption. Journal of Public Policy, 34(3), pp. 507-529. (https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13876988.2013.870115).
 • • Otaluka, Wisdom Okwuoma. 2017. The Cultural Roots of Corruption: An Ethical Investigation with Particular Reference to Nepotism. Thesis. University of Kwazulu-Natal, pp. 74-76 (chapter 3.1.3) + 89-115. (https://researchspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle
Výukové metody
přednášky, semináře, samostudium, diskuze nad seminárními texty, prezentace seminárních prací
Metody hodnocení
Ústní zkouška, seminární práce, aktivní participace na hodině včetně přípravy a prezentace seminární práce.
Informace učitele
Podrobnější informace jsou k dispozici v sylabu se složce "Organizační pokyny" ve Studijních materiálech v ISu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/BSSn4465