BSSn4469 Kybernetická bezpečnost

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Josef Kraus, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Tomáš Kellner (cvičící)
Mgr. Petr Martinek (cvičící)
Garance
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení bezpečnostních a strategických studií - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 P22
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz studentům poskytne úvodní seznámení s problematikou kybernetické bezpečnosti. Jednotlivé semináře se postupně věnují teoretickým, historickým, konceptuálním a částečně také technickým aspektům kybernetické bezpečnosti.
Výstupy z učení
Znalosti z předmětu poskytnou studentům výchozí rámec pro analýzu současných i budoucích kybernetických hrozeb a rizik. Studenti budou schopni lépe porozumět současným výzvám kybernetické bezpečnosti a jejich dopadům na národní i mezinárodní bezpečnost.
Osnova
 • 1. - 3. Koncepty a historie 4. - 12: Přednášky expertů 13. Cvičení
Literatura
  povinná literatura
 • SINGER, P. W. a Allan FRIEDMAN. Cybersecurity and cyberwar : what everyone needs to know. Oxford: Oxford University Press, 2014. viii, 306. ISBN 9780199918119. info
 • KOLOUCH, Jan a Pavel BAŠTA. CyberSecurity. 1. vydání. Praha: CZ.NIC, z.s.p.o., 2019. 556 stran. ISBN 9788088168317. URL info
  doporučená literatura
 • SMEJKAL, Vladimír. Kybernetická kriminalita. 2. rozšířené a aktualizo. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. 934 stran. ISBN 9788073807207. info
 • ANDRESS, Jason a Steve WINTERFELD. Cyber warfare : techniques, tactics and tools for security practitioners. Edited by Russ Rogers - Stephen Northcutt. Amsterdam: Elsevier, 2011. xxvii, 289. ISBN 9781597496377. info
Výukové metody
Přednášky, cvičení a písemná domácí práce.
Metody hodnocení
Výsledná známka bude sestavena z bodů získaných za position papery, závěrečné písemné přezkoušení a aktivní účast na kybernetické simulaci (table-top cvičení). Hodnocení: 50 – 46 b A 45 – 41 B 40 – 36 C 35 – 31 D 30 – 26 E 25 a méně F
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/BSSn4469