EVS194 Základy analýzy v Evropských studiích

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Hubert Smekal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 17. 2. 18:00–19:40 P52, Po 24. 2. 18:00–19:40 P52, Po 2. 3. 18:00–19:40 P52, Po 9. 3. 18:00–19:40 P52, Po 16. 3. 18:00–19:40 P52, Po 30. 3. 18:00–19:40 P52, Po 20. 4. 18:00–19:40 P52, Po 4. 5. 18:00–19:40 P52
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
EVS194/01: Po 23. 3. 18:00–19:40 P52, Po 6. 4. 18:00–19:40 P52, Po 27. 4. 18:00–19:40 P52, Po 11. 5. 18:00–19:40 P52
EVS194/02: Po 23. 3. 18:00–19:40 U32, Po 6. 4. 18:00–19:40 U32, Po 27. 4. 18:00–19:40 U32, Po 11. 5. 18:00–19:40 U32
EVS194/03: Po 23. 3. 18:00–19:40 U41, Po 6. 4. 18:00–19:40 U41, Po 27. 4. 18:00–19:40 U41, Po 11. 5. 18:00–19:40 U41
Předpoklady
! EVSb1005 Základy analýzy v EVS && ! NOW ( EVSb1005 Základy analýzy v EVS )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Současný výzkum ve společenských vědách si zakládá na metodologické přesvědčivosti, což se vztahuje i na oblast evropských studií. Předmět Základy analýzy v Evropských studiích uvádí studenty do základů psaní odborného textu a trénuje je ve zvládnutí tří prakticky využitelných typů výstupů. Cílem předmětu je připravit studenty na psaní odborných textů. Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu. Posluchači by se kromě návrhu a provedení jednoduché oborné práce měli také naučit prezentovat svá zjištění.
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat základní analytické nástroje pro výzkum v evropských studií
Student dokáže navrhnout a obhájit vhodný analytický nástroj pro tvorbu seminární práce
Student dokáže navrhnout a obhájit vhodný analytický nástroj pro tvorbu bakalářské práce
Student dokáže vysvětlit nevýhody a výhody základních analytických postupů v evropských studiích
Osnova
 • 1) Úvod do akademického bádání
 • 2) Principy akademického psaní
 • 3) Zdroje a citování
 • 4) Knihovna seminář
 • 5) Literature review
 • 6) Literature review seminář
 • 7) Policy paper
 • 8) Policy paper seminář
 • 9) Případová studie
 • 10) Případová studie seminář
 • 11) Porozumění základům kvantitativního výzkumu
 • 12) Porozumění základům kvantitativního výzkumu seminář
 • 13) Prezentace seminář
Literatura
  povinná literatura
 • Young, Eóin & Quinn, Lisa. Writing Effective Public Policy Papers A Guide for Policy Advisers in Central and Eastern Europe. 2002.
 • Knopf, Jeffrey W. (2006): Doing a Literature Review. Political Science and Politics 39, 1, pp. 127-132.
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Předmět kombinuje přednášky a semináře.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání studenti plní úkoly na jednotlivé semináře a navštěvují přednášky a semináře. 4 úkoly na semináře, za každý max. 15 bodů, tj. celkem max. 60 bodů. 8x účast na přednášce po 3 bodech, tj. celkem max. 24 bodů. 4x účast na semináři po 4 bodech, tj. celkem max. 16 bodů. Dohromady max. 100 bodů, práh pro zisk zápočtu: 70 bodů. Účast na přednáškách a seminářích je povinná.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022.