EVS423 Mechanism of Promotion of Interests in the EU: Practise in Lobbying in Brussels

Faculty of Social Studies
Spring 2007
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Prerequisites (in Czech)
EVS403 Organized Interests in the EU || MVE404 Organized Interests in the EU
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs představuje praktický jednodenní seminář ke kursu Organizované zájmy. Jedná se o mimořádnou příležitost setkání a diskuse s předními představiteli lobistických organizací v Bruselu a dalších reprezentací. Vzhledem k nárokům spojeným s vyjednáváním s lobisty (CEBRE, BXL Consulting, reprezentace krajů apod.) budou jména konkrétních účastníků zveřejněna až po potvrzení jejich příjezdu. V kursu budou upřednostněni studenti EVS a MVES, kteří paralelně absolvují, nebo absolvovali kurs Organizované zájmy.
Assessment methods (in Czech)
Kurs je ukončen zápočtem. Předpokládá se základní znalost problematiky, která umožní studentům zaslání dotazů do databáze otázek připravených předem pro účastníky semináře. Zápočet bude udělenv závislosti na aktivní účasti (přítomnost na semináři je povinná) a závěrečné eseji reflektující probíraná témata semináře.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught only once.
The course is taught: in blocks.

  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2007/EVS423