EVS710 Integration - CEFTA

Faculty of Social Studies
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/0. 8 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 13 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Předmět Integrace CEFTA se zaměřuje na problematiku mezinárodních vztahů v regionu střední Evropy od roku 1989 do současnosti. Hlavní pozornost je věnována integračnímu úsilí států Visegrádské skupiny, tedy České republice, Slovensku, Maďarsku a Polsku. Díky iniciativě těchto zemí vzniklo neformální uskupení V4. Visegrádská spolupráce významně napomohla při jejich vstupu do NATO a EU, proto bude podrobně popsán proces jejího vzniku a fungování. S vývojem V4 úzce souvisí podpis Středoevropské dohody o volném obchodu (CEFTA), které bude rovněž věnována zvláštní pozornost.
Assessment methods (in Czech)
Závěrečná zkouška písemný test: Písemného testu se mohou zúčastnit pouze studenti, kteří obdrželi minimálně 15 bodů za odevzdanou seminární práci. Testové otázky budou otevřené a budou vycházet z plného rozsahu uvedené povinné literatury. Celkový rozsah testu: 6 otázek, maximální počet bodů za každou z nich 5 bodů. Pro absolvování testu je nutné získat alespoň 18 bodů. Délka zkoušky 60 minut.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught last offered.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2006/EVS710