EVSb1006 Lisabonská smlouva a zdroje integrace

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 16:00–17:40 U32
Předpoklady
EVSb1001 Evropská integrace && EVSb1003 Instituce EU
Kurz má zaplňovat dosavadní mezeru ve výuce EVS. Navazuje na kurs Evropská integrace a Instituce EU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je detailně poznat aktuální primární právo EU, dokázat se v něm orientovat a posoudit posun mezi jednotlivými smluvními revizemi v konkrétních otázkách. Kurz je postaven na praktické práci s konsolidovaným zněním smluv a zdroji sekundárního práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - identifikovat a shrnout hlavní informační zdroje EU;
- porovnat smluvní revize EU;
- vyhledat odpovídající zdroje dat;
Osnova
  • Úvod - schvalování smlouvy, její charakter, ratifikace atd. , dále obsah smlouvy: preambule, instituce, posílená spolupráce, flexibilita, vystoupení z EU, opt-outs ze smlouvy, charta základních práv, vnější vztahy, atd. Pro přesnější strukturu kurzu sledujte Interaktivní osnovu v IS.
Výukové metody
Kurz je postaven na diskusi v rámci skupiny. Základem kurzu je řízená diskuse a týmová práce. Úspěšné ukončení kurzu vyžaduje aktivní participaci na seminářích. Kurz je vybaven elektronickými testy a didaktickými testy, které slouží jako zpětná vazba.
Metody hodnocení
Kurz je postaven na průběžné práci. Přibližně v polovině je opatřen průběžným testem a ukončen písemným závěrečným testem. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je prezentace a odevzdání dílčího referátu dle vlastní volby, aktivní práce s didaktickými testy a absolvování průběžného a závěrečného testu. Na závěr kurzu je v rámci udělením celkové známky veden rozhovor ve věci zhodnocení praktické orientace ve smlouvě.
Informace učitele
Kurz vhodně navazuje na Evropskou integraci a Instituce EU. Je vhodný do druhého ročníku studia.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/EVSb1006