EVSn4003 Analýza a metody výzkumu evropské politiky

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Monika Brusenbauch Meislová, Ph.D. (přednášející)
doc. Vratislav Havlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D. (přednášející)
Zuzana Ringlerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Veronika Velička Zapletalová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Olga Cídlová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 16. 2. 8:00–11:40 M117, Čt 23. 2. 8:00–11:40 M117, Čt 2. 3. 8:00–11:40 M117, Čt 9. 3. 8:00–11:40 M117, Čt 16. 3. 8:00–11:40 M117, Čt 23. 3. 8:00–9:40 P21b, 10:00–11:40 P24b, Čt 30. 3. 8:00–11:40 M117, Čt 6. 4. 8:00–11:40 M117, Čt 13. 4. 8:00–11:40 M117, Čt 20. 4. 8:00–11:40 M117, Čt 27. 4. 8:00–11:40 M117, Čt 4. 5. 8:00–11:40 M117, Čt 11. 5. 8:00–11:40 M117
Předpoklady
! EVS405 Analýza a metody výzkumu && ! NOW ( EVS405 Analýza a metody výzkumu )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Zapisují studenti od im. roku 2013/2014
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Současný výzkum ve společenských vědách si zakládá na metodologické přesvědčivosti, což se vztahuje i na oblast evropských studií. Předmět „Analýza a metody výzkumu evropské politiky“ navazuje na kurz „Metodologie výzkumu politiky a mezinárodních vztahů“, který probíhal na bakalářském stupni studia. Cílem předmětu je seznámit studenty s konkrétními metodami výzkumu a připravit je na psaní odborných textů. Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu. Posluchači by se kromě návrhu a provedení výzkumu měli také naučit prezentovat svá zjištění.
Výstupy z učení
Studenti si osvojí odbornou terminologii a porozumí logice výzkumu.
Osnova
 • I. Případová studie a komparace
 • II. Obsahová analýza
 • III. Diskursivní analýza
 • IV. Process tracing
 • V. Interview jako pramen
 • VI. Porozumění kvantitativnímu výzkumu
 • VII. Design výzkumu a prezentace
Literatura
 • HIX, Simon a Bjørn Kåre HØYLAND. The political system of the European Union. 3rd ed. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 400. ISBN 9780230249820. info
 • DRULÁK, Petr. Jak zkoumat politiku : kvalitativní metodologie v politologii a mezinárodních vztazích. Praha: Portál, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7367-385-7. info
 • MOSES, Jonathon Wayne a Torbjørn L. KNUTSEN. Ways of knowing : competing methodologies and methods in social and political research. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xiv, 330. ISBN 9780230516656. info
 • FIALA, Petr a Klaus SCHUBERT. Moderní analýza politiky. 1. vyd. Brno: Barrister&Principal, 2000. 170 s. monografie. ISBN 80-85947-50-1. info
Výukové metody
Kurz sestává z přednášek a seminářů, kde studenti prezentují a diskutují své úkoly, přičemž se očekává, že posluchači ovládají studijní materiály na každou hodinu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, k jehož získání studenti plní úkoly na jednotlivé semináře a na závěr kurzu prezentují návrh výzkumu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/EVSn4003