HMV418 Economy of Defence and Security

Faculty of Social Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
1/1. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Bohuslav Pernica, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D. (assistant)
Guaranteed by
doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Contact Person: Olga Cídlová, DiS.
Supplier department: Department of International Relations and European Studies - Faculty of Social Studies
Timetable
Fri 22. 9. 9:45–13:00 U43, Fri 13. 10. 9:45–13:00 U43, Fri 27. 10. 9:45–13:00 U43, Fri 3. 11. 9:45–13:00 U35, Fri 1. 12. 9:45–13:00 U32, Fri 8. 12. 9:45–13:00 U43
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem je seznámit studenty zejména politologických oborů se základními ekonomickými aspekty přípravy a výkonu obranné a bezpečnostní politiky státu, projektování, výstavby a fungování bezpečnostního systému a národních bezpečnostních institucí a s ekonomickými aspekty zapojení státu do mezinárodního bezpečnostního systému, a to v kontextu institucionálních reálií České republiky.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Konceptualizace, institucionalizace a zdrojové zajištění funkce bezpečnosti 2. Bezpečnost a obrana jako statek a produkování bezpečnosti 3. Projektování funkcionality bezpečnostní instituce a její výstavba 4. Strategické plánování funkcionality bezpečnostního a obranného systému 5. Zajištění zdrojů pro potřebu fungování bezpečnostního/obranného systému – faktor práce 6. Zajištění zdrojů pro potřebu fungování bezpečnostního/obranného systému – faktor práce (nucená práce/povinná služba) 7. Zajištění zdrojů pro potřebu fungování bezpečnostního/obranného systému – faktor práce (dobrovolnictví a personální záloha v bezpečnostním sytému) 8. Zajištění zdrojů pro potřebu fungování bezpečnostního systému – faktor kapitálu 9. Schopnost vést operaci a válku – použití sil a prostředků (militarizace, mobilizace a demobilizace státu a ozbrojených sil) 10. Zajištění zdrojů pro potřebu fungování bezpečnostního systému – faktor peníze 11. Makro- a mikroekonomické ekonomické aspekty vojenských výdajů 12. Zahraniční (vojenská) politika státu – sdílení nákladů v Alianci a vedení operací
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2017/HMV418