POL147 Diplomový seminář k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2008
Rozsah
0/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Bastl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Dufek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Hlaváček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Kyloušek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M., MSc. (přednášející)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
doc. Tomáš Šmíd, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.
Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Metody hodnocení
Diplomová práce musí odpovídat formálním a obsahovým požadavkům vyžadovanými katedrou politologie. ECTS se započítávají poté, co vedoucí práce doporučí práci k obhajobě, bez ohledu na její výsledek. Vedoucí práce má možnost práci nedoporučit k obhajobě mj. i s ohledem na proces vzniku práce (např. absence konzultace apod.).
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.