POLd0007 Příprava disertační práce II.

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (cvičící)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL015 Disertační práce II. && ! NOW ( POL015 Disertační práce II. ) && ( POL014 Disertační práce I. || POLd0006 Disertační práce I. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Metody hodnocení
Tento předmět je vázán na zpracovávání disertace. Kredity jsou přiznávány na základě doložení publikace další části textu disertace v podobě článku v odborném recenzovaném periodiku nebo v podobě kapitoly v recenzované monografii (příp. doložení přijetí k publikaci). Nelze použít text vypracovaný v rámci předmětu Disertační práce I. Individuální konzultace se konají podle dohody se školitelem. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu studenta na vědeckou práci a zároveň kontrolovat průběh vypracovávání disertační práce samotné. Hodnocení provádí - formou kolokvia - školitel.
Informace učitele
Předmět je realizován dle pravidel definovaných Doktorským studijním programem Politologie platným v příslušném akademickém roce. Program viz Studijní materiály předmětu, podsekce Organizační pokyny. kredity jsou přiznávány na základě doložení minimálně dvou třetin disertační práce. Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0006.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS jsou přiznávány buď po doložení další publikace části textu disertace v odborném recenzovaném periodiku, recenzované monografii nebo recenzovaném sborníku anebo po doložení vystoupení na odborné konferenci (s příspěvkem odpovídajícím disertaci).
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.