POLd0007 Preparation of Dissertation Thesis II.

Faculty of Social Studies
Spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 20 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (seminar tutor)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (seminar tutor)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Lucie Pospíšilová
Supplier department: Division of Politology - Department of Political Science - Faculty of Social Studies
Prerequisites (in Czech)
! POL015 Dissertation Thesis II. && ! NOW ( POL015 Dissertation Thesis II. ) && ( POL014 Dissertation Thesis I. || POLd0006 Dissertation Thesis I. )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Assessment methods (in Czech)
Tento předmět je vázán na zpracovávání disertace. Kredity jsou přiznávány na základě doložení publikace další části textu disertace v podobě článku v odborném recenzovaném periodiku nebo v podobě kapitoly v recenzované monografii (příp. doložení přijetí k publikaci). Nelze použít text vypracovaný v rámci předmětu Disertační práce I. Individuální konzultace se konají podle dohody se školitelem. Cílem předmětu je poskytnout prostor pro přípravu studenta na vědeckou práci a zároveň kontrolovat průběh vypracovávání disertační práce samotné. Hodnocení provádí - formou kolokvia - školitel.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: ECTS jsou přiznávány buď po doložení další publikace části textu disertace v odborném recenzovaném periodiku, recenzované monografii nebo recenzovaném sborníku anebo po doložení vystoupení na odborné konferenci (s příspěvkem odpovídajícím disertaci).
The course is taught each semester.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Autumn 2022, Autumn 2023, Spring 2024.
  • Enrolment Statistics (Spring 2023, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/spring2023/POLd0007