POLd0009 Disertační práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 40 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Jiří Baroš, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (cvičící)
doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Josef Procházka, Ph.D. (cvičící)
doc. Andrew Lawrence Roberts, Ph.D. (cvičící)
doc. Marek Rybář, M.A., Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Věra Stojarová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Jan Holzer, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! POL034 Disertační práce && ! NOW ( POL034 Disertační práce ) && ( POL020 Disertační práce III. || POLd0007 Disertační práce II. )
Prerekvizitou absolvování předmětu POLd0007.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 12 mateřských oborů, zobrazit
Metody hodnocení
Kredity jsou přiznávány (1.) po převzetí úplného textu disertace školitelem plus (2.) na základě doložení publikování nebo přijetí k publikaci části disertační práce v podobě článku v časopise databáze Web of Science s impakt faktorem (časopisy na seznamu Emerging Sources Citation Index nejsou akceptovány), nebo (pokud text uznaný v předmětu POLd0004 byl v kategorii WoS Q1-3) v podobě článku v časopise databáze SCOPUS, případně kapitoly v odborné editované knize ve světovém jazyku vydané prestižním zahraničním nakladatelstvím, zařazeným v kategoriích A*, A či B seznamu FSS MU (viz https://www.fss.muni.cz/media/3065267/opatreni_fss_5_2018_soupis_stipendijnich_programu_fss_2018.pdf). Podmínkou uznání článku/kapitoly je minimálně 50% autorský podíl na daném textu.
Informace učitele
Předmět je realizován dle pravidel definovaných Doktorským studijním programem Politologie platným v příslušném akademickém roce. Program viz Studijní materiály předmětu, podsekce Organizační pokyny.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: ECTS jsou přiznávány po převzetí úplného textu disertace školitelem.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.