POLn4003 Výzkumná metodologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je na pozadí diskuse o metodologii výzkumu individualizovanou přípravou na diplomovou práci. Jeho typickým výstupem je návrh výzkumu diplomové práce, který studenti dále rozvíjí se svými školiteli.
Výstupy z učení
Absolventi kursu budou schopni: - naplánovat, připravit a provést empirický výzkum
- konstruovat, aplikovat a testovat teorie v rámci výzkumu s malým i velkým N
- vybrat metodologie adekvátní jejich výzkumnému problému a - argumentovat ve prospěch užití specifických metod
- zpracovat nejen jejich magisterskou diplomovou práci, ale i jakoukoli výzkumnou práci v budoucnosti
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Filosofická a epistemologická východiska sociálních věd
 • 3. Výzkum začíná otázkou
 • 4. Teorie, argument, logiky vysvětlení
 • 5. Od teorie k empirickému výzkumu, konceptualizace, operacionalizace, výběr případů
 • 6. Kritické zhodnocení literatury
 • 7. Případové a komparativní studie
 • 8. Výzkumná validita, operacionalizace, měření
 • 9. Seminář – diskuse pracovních verzí plánů výzkumu
 • 10. Statistická analýza
 • 11. Aplikovaný politologický výzkum
 • 12. Strategie při psaní akademických textů
 • 13. Konec semestru
Literatura
  povinná literatura
 • Comparative politics. Edited by Daniele Caramani. Fourth edition. Oxford: Oxford university press, 2017. xl, 605. ISBN 9780198737421. info
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vydání druhé. Praha: Portál, 2015. 230 stran. ISBN 9788026209805. info
 • O'LEARY, Zina. The essential guide to doing your research project. 2nd edition. Los Angeles: Sage, 2014. viii, 371. ISBN 9781446258972. info
 • KELLSTEDT, Paul M. a Guy D. WHITTEN. The fundamentals of political science research. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. xxiv, 316. ISBN 9781107621664. info
 • EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6. info
 • Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Edited by James N. Druckman. New York: Cambridge University Press, 2011. xiv, 562. ISBN 9780521174558. info
 • BAGLIONE, Lisa A. Writing a research paper in political science : a practical guide to inquiry, structure, and methods. 2nd ed. Washington, DC: CQ Press, 2011. xv, 192. ISBN 9781608719914. info
 • Approaches and methodologies in the social sciences : a pluralist perspective. Edited by Donatella Della Porta - Michael Keating. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xv, 365. ISBN 9780521709668. info
 • The Oxford handbook of political methodology. Edited by Janet M. Box-Steffensmeier - Henry E. Brady - David Collier. New York: Oxford University Press, 2008. xiii, 880. ISBN 9780199585564. info
 • SHIVELY, W. Phillips. The craft of political research. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2005. xii, 176. ISBN 0131174401. info
 • VAN EVERA, Stephen. Guide to methods for students of political science. Ithaca: Cornell University Press, 1997. vi, 136. ISBN 080148457X. info
 • KING, Gary, Sidney VERBA a Robert O. KEOHANE. Designing social inquiry :scientific inference in qualitative research. Princeton: Princeton University Press, 1994. xi, 247 s. ISBN 0-691-03471-0. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a diskuse pracovního návrhu výzkumu.
Metody hodnocení
Seminární práce: Studenti musejí v průběhu semestru připravit plán výzkumu pro zamýšlenou či modelovou magisterskou práci. V polovině semestru nejprve musejí odevzdat pracovní návrh plánu výzkumu (jedna normostrana), týden před koncem semestru pak odevzdají konečnou verzi (nejméně devět normostran). Přesná data odevzdání budou určena na počátku semestru. Vybrané pracovní verze plánů výzkumu budou diskutovány v semináři. Účast na semináři je povinná. Odevzdání konečné verze plánu je podmínkou připuštění ke zkouškovému testu. Maximální počet, který lze získat za přednávrh, jsou 4 body, seminární práci, je to 20 bodů. Zkouška: Studenti musejí absolvovat závěrečnou ústní zkoušku (max. 16 bodů). Celkem lze v rámci předmětu získat 40 bodů; podmínkou absolvování je dosažení nejméně 24 bodů.
Hodnocení:
A 40 – 38 bodů
B 37 – 34 bodů
C 33 – 30 bodů
D 29 – 27 bodů
E 26 – 24 bodů
F 23 – méně bodů
Informace učitele
Podvodné plnění studijních povinností: Výuka na FSS MU předpokládá, že studenti znají studijní předpisy a že se nedopouštějí podvodného plnění studijních povinností, zejména opisování u zkoušek a plagiátorství, tedy vydávání cizích myšlenek za vlastní a přebírání myšlenek jiných autorů bez uvedení autorství. Plagiátorství patří k nejzávažnějším etickým proviněním v akademickém prostředí, popírá poslání university i smysl studia. Z právního hlediska je plagiátorství krádeží cizího duševního vlastnictví. Podvodné plnění studijních povinností nemůže být za žádných okolností na FSS tolerováno. Každý případ podvodného chování bude trestán nejpřísnější sankcí, a to nepodmínečným vyloučením ze studia. Studentům doporučujeme co nejdůkladněji se seznámit s problémem plagiátorství a se způsoby, jak se mu vyhnout.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.