POLn4006 Tradice české politiky

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. František Chalupa (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U41
Předpoklady
! POL417 Tradice české politiky && ! NOW ( POL417 Tradice české politiky )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět nabízí přehled projevů jednotlivých sociopolitických doktrín v českém prostředí. Předmět má seznámit studenty s českou doktrinální scénou od roku 1848.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
identifikovat základní charakteristické znaky české politiky;
analyzovat českou politiku v minulosti;
charakterizovat její dlouhodobé tradice;
argumentovat v oblasti tradic české politiky a porovnat jednotlivé tradice co do jejich životnosti.
Osnova
 • 1. Úvod, organizace předmětu 2. Česká politika v habsburské monarchii do 90. let 19. století 3. Liberalismus 4. Selský konservatismus (politický agrarismus) 5. Kulturní boj v českých zemích 6. Politický katolicismus 7. Čtecí týden 8. Nacionalistický konservatismus; Fašismus 9. Sociální demokracie 10. Československá socialistická scéna - národní socialismus a anarchismus 11. Komunismus a jeho zakotvení v tradicích české politiky 12. Český sen
Literatura
  povinná literatura
 • KOSATÍK, Pavel. České snění. Vyd. 1. Praha: Torst, 2010. 398 s. ISBN 9788072153930. info
 • HAVELKA, Miloš. Ideje, dějiny, společnost : studie k historické sociologii vědění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 414 s. ISBN 9788073252205. info
 • Spor o smysl českých dějin. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 2006. 723 s. ISBN 8072152920. info
 • MALÍŘ, Jiří a Pavel a kol. MAREK. Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. sv. I-II. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. 1826 s. ISBN 80-7239-180-1. info
 • PODIVEN. Češi v dějinách nové doby : (1848-1939). Vyd. 2. - opr., V Academii 1. Praha: Academia, 2003. 691 s. ISBN 8020011439. info
 • KOŘALKA, Jiří. Češi v habsburské říši a v Evropě 1815-1914 : sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Argo, 1996. 354 s. ISBN 8072030221. info
 • Spor o smysl českých dějin 1895-1938. Edited by Miloš Havelka. Vyd. 1. Praha: Torst, 1995. 867 s. ISBN 80-85639-41-6. info
  doporučená literatura
 • BALÍK, Stanislav. Kulturní boj v českých zemích a politický katolicismus. In MAREK, Pavel. Teorie a praxe politického katolicismu 1870-2007. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 79-92. Politika a náboženství, 6. ISBN 978-80-7325-152-9. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, esej, písemné přípravy
Metody hodnocení
Zpracování eseje ve striktním rozsahu 7200-10800 znaků (včetně mezer, bez seznamu literatury), psána dle publikačních standardů (citace, seznam literatury) na některé ze zadaných témat; pět písemných příprav; závěrečná ústní zkouška
Informace učitele
Uvedená literatura je doplněna v podrobném sylabu, který je umístěn ve studijních materiálech IS. Tam také budou v průběhu kursu zavěšovány všechny důležité dodatky a materiály.
Literature to be studied is desribed at greater details in the more concrete syllabus that can be found in Study Materials of IS (Information System).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn4006