POLn6000 Volební studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jakub Šedo, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 U41
Předpoklady
! POL485 Volební studia && ! NOW ( POL485 Volební studia )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na pokročilou analýzu témat spojených s výzkumem volebních systémů včetně volebního chování, volebních manipulací a výstupů voleb při použitá různých pravidel.
Výstupy z učení
Student zvládne aplikovat různé teoreticko-metodologické přístupy ke studiu vlivu volebních systémů na systémy politických stran na konkrétní kombinace volebních a stranických systémů. Bude schopen porozumět a analyzovat změny volebního chování, identifikovat projevy volebních manipulací a plánovat volební reformy.
Osnova
 • 1. Klasifikace volebních systémů a terminologie při jejich výzkumu 2. Přístupy ke zkoumání volebních systémů 3. Volby a volební právo jako společenské a politické instituce 4. Většinové volební systémy 5. Volební systémy se dvěma složkami hlasování 6. Listinné poměrné volební systémy 7. Zkušenosti s málo rozšířenými volebními systémy 8. Volební systémy, reprezentativita a akceschopnost 9. Zmanipulované volby 10. Volební systémy, volby a volební chování 11. Volby a volební cyklus 12. Politické strany a volební soutěž 13. Volební inženýrství a volební reformy Podrobný sylabus včetně upřesnění dat a pořadí přednášek bude vložen do Studijních materiálů IS MU předmětu POLn6000 Volební systémy a volby.
Literatura
 • Elgie, R., Fauvelle-Aymar, C. (2012) Turnout Under Semipresidentialism: First- and Second-Order Elections to National-Level Institutions. Comparative Political Studies 45 (12), 1599-1618.
 • López-Pintor, R. - Gratschew, M. (2002) Voter Turnout Since 1945: A Global Report.
 • Chytilek, R. 2016. Can (Inter-Party) Politics Disappear?, Sociální studia 13,1, 23-44
 • Taagepera, R. (1998) Nationwide inclusion and exclusion thresholds of representation. Electoral Studies, 17 (4), 405-417.
 • Dočekalová, P. (2012) Definice a konceptualizace volebního podvodou, Evropská volební studia, 7 (1), 17-29.
 • Grofman, B. (2016): Perspectives on the Comparative Study of Electoral Systems. Annual Review of Political Science
 • Harvey, C. (2016) Changes in the menu of manipulation: Electoral fraud, ballot stuffing and voters pressure in the 2011 Russian election. Electoral Studies, 41, 105-117.
 • Reif, K. (1997) European elections as member state second-order elections revisited. European Journal of Political Research 21 (1), 115 – 124.
 • Uckelman S.-Uckelman, J. (2013): Strategy and Manipulation in Medieval Elections,
 • Petrocik, J. R. (1996) 'Issue Ownership in Presidential Elections, with a 1980 Case Study', American Journal of Political Science, 40 (3), 825-850.
 • ,Colomer, J. M. (2005) : It's Parties that Choose Electoral Systems (or Duverger's Law Upside Down) Political Studies 51:1,
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • JARABINSKÝ, Ivan. Diskuse nad povahou volebního podvodu a pokus o redefinici. European Electoral Studies. Brno: ISPO, 2013, Volume 8, Issue 1, s. 37-45. ISSN 1801-6545. URL info
 • REYNOLDS, Andrew. Designing democracy in a dangerous world. Oxford: Oxford University Press, 2011. x, 198. ISBN 9780199594498. info
 • FARRELL, David M. Electoral systems : a comparative introduction. 2nd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2011. xiii, 279. ISBN 9780230546783. info
 • RENWICK, Alan. The politics of electoral reform : changing the rules of democracy. New York, N.Y.: Cambridge University Press, 2010. xiv, 312. ISBN 9780521765305. URL info
 • BALDINI, Gianfranco a Adriano PAPPALARDO. Elections, electoral systems and volatile voters. New York: Palgrave Macmillan, 2009. xiii, 229. ISBN 9780230574489. info
 • STRMISKA, Maxmilián, Roman CHYTILEK, Jakub ŠEDO a Otto EIBL. Volební komplexy zemí V4. Studie k pojetí víceúrovňového volebního prostoru. 1. vyd. Brno: Centrum pro strudium demokracie a kultury, 2009. 222 s. Srovnávací politologie. ISBN 978-80-7325-201-4. info
 • CHYTILEK, Roman, Jakub ŠEDO, Tomáš LEBEDA a Dalibor ČALOUD. Volební systémy. 2. rozšířené. Praha: Portál, 2009. 376 s. Politologie. ISBN 978-80-7367-548-6. info
 • Electoral systems and democracy. Edited by Larry Jay Diamond - Marc F. Plattner. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006. xxvi, 245. ISBN 0801884756. URL info
 • The politics of electoral systems. Edited by Michael Gallagher - Paul Mitchell. First published. New York: Oxford University Press, 2005. xxxii, 662. ISBN 9780199238675. info
 • EVANS, Jocelyn. Voters & voting : an introduction. London: Sage Publications, 2004. xiii, 219. ISBN 9780761949107. info
 • BIRCH, Sarah. Electoral systems and political transformation in post-communist Europe. 1st pub. Basingstoke: Palgrave, 2003. xii, 212 s. ISBN 0-333-98765-9. info
 • Mixed-member electoral systems : the best of both worlds? Edited by Matthew Soberg Shugart - Martin P. Wattenberg. 1st pub. Oxford: Oxford University Press, 2003. xxiv, 656. ISBN 019925768X. info
 • Political institutions : democracy and social choice. Edited by Josep M. Colomer. New York: Oxford University Press, 2001. 256 p. ISBN 0199241848. info
 • SARTORI, Giovanni. Srovnávací ústavní inženýrství : zkoumání struktur, podnětů a výsledků. Translated by Jana Ogrocká. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 238 s. ISBN 808585094X. info
 • Elections in Australia, Ireland, and Malta under the single transferable votereflections on an embedded institution. Edited by Shaun Bowler - Bernard Grofman. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2000. vi, 293 p. ISBN 9780472026814. info
Výukové metody
Výuka probíhá převážně formou přednášek, čtení klíčových teoretických prací a aplikací teorie volebních systémů, a psaní seminární práce a volebního monitoringu. Vzhledem k současným opatřením proběhne předmět on-line v aplikaci Zoom, permanentní link: https://cesnet.zoom.us/j/93996170356
Metody hodnocení
K úspěšnému absolvování předmětu je třeba získat alespoň 24 bodů ze 40. Hodnocena je seminární práce v rozsahu 10-15 stran (maximálně 20 body) a závěrečná ústní zkouška (maximálně 20 body). Hodnocení: A: 40 – 37 bodů; B: 36 – 34 bodů; C: 33 – 30 bodů; D: 29 – 27 bodů; E: 26 – 24 bodů; F: 23 bodů a méně
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/POLn6000