PSYb1280 Psychology of an everyday life

Faculty of Social Studies
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (lecturer)
Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Vojtěch Mýlek (lecturer)
PhDr. Radka Neužilová Michalčáková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (lecturer)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Miroslav Šipula (lecturer)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Miroslav Šipula
Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Mgr. Miroslav Šipula
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Social Studies
Timetable
Wed 16:00–17:40 P52
Prerequisites (in Czech)
! PSY128 Psychology of an everyday life && !(( OBOR ( PS ) || PROGRAM ( B - PS ) || PROGRAM ( N - PS ) || PROGRAM ( D - PS4 )) && FAKULTA ( FSS ))
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 70 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 43/70, only registered: 9/70
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 893 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This course presents selected topics that reflect our daily life experience and relate to daily phenomena we encounter - from the psychological point of view. The main aim is to obtain a certain quota of knowledge related to self-development, better understanding and managing processes that create human relationships.

The second aim of the course is to facilitate the understanding of psychological terminology in order to study selected psychological literature more efficiently.

(This course is intended for students who are interested in psychology, it is not intended for psychology major students.)

This is the main part of the course syllabus. The whole syllabus containing a list of particular terms, instructions and recommended literature is available (in Czech) - in the "Interactive syllabus" in the Information System of MU.
Learning outcomes
This is the main part of the course syllabus. The whole syllabus containing a list of particular terms, instructions and recommended literature is available (in Czech) - in the "Interactive syllabus" in the Information System of MU.
Syllabus
 • How do we perceive the world and what does it tell us about ourselves?
 • How do we perceive ourselves and the other people?
 • What is predetermined and what do we obtain on our way of life?
 • From the cradle to the grave: development of close relationships according to John Bowlby
 • Fear in a person's life (with an emphasis on childhood and adolescence).
 • Psychology of talented children.
 • (the topic will be added)
 • The choice of a partner (partners) - who, whom, how and why?
 • How we resolve conflicts
 • How do prejudices arise and how do we face them?
 • What do we say to each other?
 • Psychology of the Internet and in the Internet.
 • This is the main part of the course syllabus. The whole syllabus containing a list of particular terms, instructions and recommended literature is available (in Czech) - in the "Interactive syllabus" in the Information System of MU.
Literature
 • VÝROST, Jozef and Ivan SLAMĚNÍK. Sociálna psychológia : Sociální psychologie [Výrost, 1997]. info
 • ARONSON, Elliot and Robin M. AKERT. Social psychology. Edited by Timothy D. Wilson. 8th ed., international ed. Harlow: Pearson, 2014. ii, 538. ISBN 9781292021164. info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence (Fears in early adolescence). Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 pp. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2. info
 • MICHALČÁKOVÁ, Radka. Strachy v období rané adolescence (Fears in early adolescence). Brno: Barrister & Principal, 2007. 149 pp. edice psychologie. ISBN 978-80-87029-15-2. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X. info
 • HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadaní : pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2005. 209 s. ISBN 807290213X. info
 • VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace (Psychology of communication). 1st ed. Praha: Portál, 2005. 320 pp. Studium. ISBN 80-7178-998-4. info
 • ŠMAHEL, David. Workshop: Psychology and the Internet. 2005. URL info
 • DOČKAL, Vladimír. Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 248 s. ISBN 8071068403. info
 • DOČKAL, Vladimír. Zaměřeno na talenty, aneb, Nadání má každý. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005. 248 s. ISBN 8071068403. info
 • WILMOT, William W. and Joyce L. HOCKER. Interpersonálny konflikt. Bratislava: Ikar, 2004. 495 s. ISBN 8055108323. info
 • MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. Vyd. 3. Praha: Portál, 2003. 108 s. ISBN 80-7178-853-8. info
 • HAMER, Dean and Peter COPELAND. Geny a osobnost : biologické základy psychiky člověka. Translated by Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klára Vaňková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 8071787795. info
 • Geny a osobnost :biologické základy psychiky člověka. Edited by Dean Hamer - Peter Copeland - Vlastimil Blecha - Ondřej Prcín - Klá. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 250 s. ISBN 80-7178-779-5. info
 • Psychologie. Edited by Rita L. Atkinsonová. 2. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2003. xxiii, 751. ISBN 80-7178-640-3. info
 • ŠMAHEL, David. Psychologie a internet: děti dospělými, dospělí dětmi (Psychology and Internet: children becoming adults, adults becoming children). 2003rd ed. Praha: TRITON, 2003. 158 pp. Psychologická setkávání, sv. 6. ISBN 80-7254-360-1. info
 • PREKOP, Jirina. Jak být dobrým rodičem : krůpěje výchovných moudrostí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 83 s. ISBN 8024790637. info
 • BLACKMORE, Susan J. Teorie memů : kultura a její evoluce. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 302 s. ISBN 8071783943. info
 • Teorie memů :kultura a její evoluce. Edited by Susan Blackmore - Jan Konvička. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 302 s. ISBN 80-7178-394-3. info
 • HILLMAN, James. Klíč k duši : cesta za objevením individuálního životního smyslu. Translated by Hana Kašparovská. Vydání první. Praha: Portál, 2000. 295 stran. ISBN 8071783935. info
 • KAST, Verena. Krize a tvořivý přístup k ní : typy životních krizí, jejich dynamika a možnosti krizové intervence. Translated by Jana Vašková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 167 s. ISBN 807178365X. info
 • PLAŇAVA, Ivo. Manželství a rodiny : struktura, dynamika, komunikace. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 294 s. ISBN 8072390392. info
 • Pohlaví, gender a společnost. Edited by Ann Oakley - Milena Poláčková - Martin Poláček. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. 171 s. ISBN 80-7178-403-6. info
 • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 2. Praha: Portál, 2000. 165 s. ISBN 807178415X. info
 • Dětské strachy a úzkosti. Edited by Jan-Uwe Rogge, Translated by Jitka Vrátilová. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 211 s. ISBN 8071782378. info
 • Dětské strachy a úzkosti : [jak dětem pomoci strach aktivně překonávat, souvislost se vztahy v rodině, jak napravovat chyby ve výchově, dětský strach a média]. Edited by Jan-Uwe Rogge. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 211 s. ISBN 8071782378. info
 • ROGGE, Jan-Uwe. Dětské strachy a úzkosti :[jak dětem pomoci strach aktivně překonávat, souvislost se vztahy v rodině, jak napravovat chyby ve výchově, dětský strach a média]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 211 s. ISBN 80-7178-237-8. info
 • YALOM, Irvin D. Lži na pohovce :román o psychoterapii a psychoterapeutech. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 384 s. ISBN 80-7178-393-5. info
 • CLEESE, John and Robin SKYNNER. Rodina a jak v ní zůstat naživu :[zábavné lekce z rodinné terapie]. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 301 s. ISBN 80-7178-281-5. info
 • WALLACE, Patricia. The psychology of the Internet. New York: Cambridge University Press, 1999. xi, 264. ISBN 0521797098. URL info
 • Encyklopedie obecné psychologie. Edited by Milan Nakonečný. 2. rozš. vyd. Praha: Academia, 1998. 437 s. ISBN 80-200-0625-7. info
 • Psychology and the Internet : intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. Edited by Jayne Gackenbach. San Diego: Academic Press, 1998. xix, 369. ISBN 0122719506. info
 • Psychology and the Internet : intrapersonal, interpersonal, and transpersonal implications. Edited by Jayne Gackenbach. San Diego: Academic Press, 1998. xix, 369. ISBN 0122719506. info
 • FRANKL, Viktor Emil. Psychoterapie pro laiky. Translated by Vladimír Smékal. Brno: Cesta, 1998. 158 s. ISBN 8085319802. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Základy psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 1998. 590 s. ISBN 80-200-0689-3. info
 • ŠVANCARA, Josef. Úvod do kognitivní psychologie (Introduction to Cognitive Psychology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 140 pp. Psychologie. ISBN 80-210-0994-2. info
Teaching methods
Lectures - with emphasis on:
1. Integration of the personal experience and the known patterns of the human behavior and interactions
2. understanding of the basic psychological terminology

This is the main part of the course syllabus. The whole syllabus containing a list of particular terms, instructions and recommended literature is available (in Czech) - in the "Interactive syllabus" in the Information System of MU.
Assessment methods
1. Participation in the lectures with optional bonus.
2. Optional midterm test.

3. Written examination (the knowledge and understanding of the basic facts, relationships and terminology will be evaluated)

This is the main part of the course syllabus. The whole syllabus containing a list of particular terms, instructions and recommended literature is available (in Czech) - in the "Interactive syllabus" in the Information System of MU.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen všem studentům MU, kteří NESTUDUJÍ psychologii jako obor.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/el/fss/podzim2019/PSYb1280/index.qwarp
The interactive syllabus (the whole syllabus in Czech): https://is.muni.cz/auth/el/fss/podzim2019/PSYb1280/index.qwarp
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Spring 2023, Autumn 2023, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2022/PSYb1280