PSYd0010 Odborná publikace

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
Mgr. Lenka Dědková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Sylvie Graf, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. (přednášející)
PhDr. Roman Hytych, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Hana Macháčková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Jan Šerek, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Tyrlík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Martin Vaculík, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Procházková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! PSY010 Přehledové sdělení
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
připravit a odeslat do recenzovaného časopisu odbornou publikaci
Výstupy z učení
připravit první verzi empirické stati pro publikaci napsat článek v APA stylu být schopen přepracovat článek podle požadavků recenzentů
Osnova
  • první verze článku zpětná vazba od školitele druhá verze článku připravená pro tisk akceptace připomínek recenzentů finální verze článku
Literatura
  • not relevant
Výukové metody
čtení odborných statí osvojení APA stylu psaní psaní odborných textů
Metody hodnocení
hodnocení opřené o přijetí článku k publikaci
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Jde o publikaci typu Jrec, Jneimp, C, D dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYd0010