PSYn5290 Internetové poradenství

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Adéla Jelínková (cvičící)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Hana Blažková (cvičící)
Mgr. Lucie Felgrová (cvičící)
Mgr. Klára Sukaná (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 12. 3. 14:00–19:40 U23, Pá 26. 3. 14:00–19:40 U23, Pá 9. 4. 14:00–19:40 U23, Pá 30. 4. 16:00–19:40 U23, Pá 14. 5. 14:00–19:40 U23
Předpoklady
! PSY529 Internetové poradenství
Žádné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/15, pouze zareg.: 1/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je připravit studenty pro praxi v katedrové internetové poradně.
Výstupy z učení
Student dokáže připravit odpověď na dotaz v internetové poradně.
Student umí pomoci s tvorbou odpovědi kolegovi (peer review proces) a umí se učit ze supervize.
Osnova
  • Kontext internetového poradenství. Etická dilemata v internetovém poradenství. Základy krizové intervence v kontextu IP. Formy a specifická témata v IP. Typologie poradenských dotazů. Chyby v poradenském procesu. Práce se zakázkou v IP. Struktura poradenské odpovědi. Práce v týmu v kontextu IP. Práce s reflexí.
Literatura
    povinná literatura
  • HORSKÁ, Bohuslava, Andrea LÁSKOVÁ a Ladislav PTÁČEK. Internet jako cesta pomoci. 1. vyd. Praha: Nakladatelství SLON, 2010. 197 s. ISBN 978-80-7419-034-6. URL info
    doporučená literatura
  • Online counseling : a handbook for mental health professionals. Edited by Cedric Speyer - George Stricker - Ron Kraus. 2nd ed. Boston: Academic Press, 2010. xx, 290. ISBN 9780123785961. info
  • Online counseling : a handbook for mental health professionals. Edited by Ron Kraus - Jason S. Zack - George Stricker. Boston: Elsevier Academic Press, 2004. xli, 278. ISBN 0124259553. URL info
Výukové metody
diskusní probírání navržených odpovědí, domácí příprava odpovědí
Metody hodnocení
Zhodnocení vytvořených odpovědí pro Internetovou poradnu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/PSYn5290