SOC186 Výzkumná praxe

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! NOW ( SOCb2010 Výzkumná praxe ) && ! SOCb2010 Výzkumná praxe && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen studujícím, kteří se podílejí na odborném řešení výzkumných projektů. Viz anotace předmětu ohledně podmínek zápisu.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz je formou kreditového ohodnocení práce na výzkumu, jehož dodavatelem je katedra sociologie FSS MU. Kurz si proto mohou zapsat výhradně studující, kteří se takového výzkumu pod vedením některého z členů katedry sociologie účastní. Kurz není určen pro pomocné vědecké síly, ale pro fundované výzkumníky soustavně a samostatně pracující na výzkumu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvováni předmětu schopen porozumět různým formám aplikace sociologických konceptů a metod ve výzkumné praxi.
Osnova
  • Výzkumné úkoly zadávané v souvislosti s tématem a rozsahem výzkumu.
Literatura
  • varies according the the topic/mění se v závislosti na zadání
Výukové metody
Výzkumná praxe a konzultace.
Metody hodnocení
Výzkumné poznámky, výzkumný projekt, článek publikova(tel)ný v odborném tisku
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC186