SOC241 Thesis seminar

Faculty of Social Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Dr. Werner Binder (lecturer)
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (lecturer)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (lecturer)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (lecturer)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (lecturer)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (lecturer)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D. (lecturer)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
SOC241/01: No timetable has been entered into IS. W. Binder
SOC241/02: No timetable has been entered into IS. A. Burjanek
SOC241/03: No timetable has been entered into IS. S. Ferenčuhová
SOC241/04: No timetable has been entered into IS. P. Fučík
SOC241/05: No timetable has been entered into IS. L. Galčanová Batista
SOC241/06: No timetable has been entered into IS. B. Chromková Manea
SOC241/07: No timetable has been entered into IS. L. Jarkovská
SOC241/08: No timetable has been entered into IS. B. Jaworsky
SOC241/09: No timetable has been entered into IS. M. Kampichler
SOC241/10: No timetable has been entered into IS. I. Kašparová
SOC241/11: No timetable has been entered into IS. T. Katrňák
SOC241/12: No timetable has been entered into IS. M. Kreidl
SOC241/13: No timetable has been entered into IS. M. Kvapilová Bartošová
SOC241/14: No timetable has been entered into IS. K. Lišková
SOC241/15: No timetable has been entered into IS. R. Marada
SOC241/16: No timetable has been entered into IS. K. Nedbálková
SOC241/17: No timetable has been entered into IS. M. Petrová Kafková
SOC241/18: No timetable has been entered into IS. P. Pospěch
SOC241/19: No timetable has been entered into IS. L. Rabušic
SOC241/20: No timetable has been entered into IS. K. Sidiropulu Janků
SOC241/21: No timetable has been entered into IS. A. Souralová
SOC241/22: No timetable has been entered into IS. C. Szaló
SOC241/23: No timetable has been entered into IS. E. Šlesingerová
SOC241/24: No timetable has been entered into IS. I. Šmídová
SOC241/25: No timetable has been entered into IS. B. Vacková
SOC241/26: No timetable has been entered into IS. R. Vido
SOC241/27: No timetable has been entered into IS. L. Vidovićová
SOC241/28: No timetable has been entered into IS.
SOC241/29: No timetable has been entered into IS.
SOC241/30: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites
soc201a Thesis Project || soc202a Thesis Project || soc203a Thesis project || soc204a Thesis project || soc205a Thesis project || soc206a Thesis project || soc207a Thesis project || soc208a Thesis project || soc209a Thesis project || soc212a Thesis project || soc213a Thesis project || soc214a Thesis project || soc215a Thesis project || soc216a Thesis project || soc217a Thesis project || soc218a Thesis project || soc219a Thesis project || soc221a Thesis project || soc223a Thesis project || soc224a Thesis project || soc225a Thesis project || soc226a Thesis project || soc227a Thesis project || soc228a Thesis project || soc229a Thesis project || soc230a Thesis project || soc231a Thesis project || soc232a Thesis project || SOC233a Thesis project || SOC234a Thesis project || SOC235a Thesis project || soc236a Thesis project || SOC237a Thesis project || soc801a Thesis Project || soc802a Thesis Project || soc803a Thesis project || soc804a Thesis project || soc805a Thesis project || soc806a Thesis project || soc807a Thesis project || soc808a Thesis project || soc809a Thesis project || soc812a Thesis project || soc813a Thesis project || soc814a Thesis project || soc815a Thesis project || soc816a Thesis project || soc817a Thesis project || soc818a Thesis project || soc241a Thesis Project || SOC240a Thesis project &&! SOC243 Thesis seminar &&! NOW ( SOC243 Thesis seminar )
Students enrol this course in their last intended term before they sit for final exam. Defence of the thesis is a part of the exam.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Syllabus
  • The course is realised by indivindual consultations with supervisor during his/her own processing of the assignment
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
The student participates in individual consultations with the supervisor in all stages of thesis preparation, writing, and completion..
Assessment methods
This course takes the form of individual consultations of students’ theses with their supervisors. It concludes with a credit granted by the supervisor upon the condition that the student submits their final thesis in time. The thesis needs to meet the terms set in the assignment and comply with formal requirements and standards in the respective field of research.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Studentům kombinovaného studia bude změněna kreditová hodnota na 9 ECTS po období změn v zápisech předmětů.
Information on course enrolment limitations: Předmět si zapisují studující nižších imatr. ročníků než 2017/18
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?fakulta=1423;obdobi=7046;studium=791546;vysl=954195;kod=;predmet=#vybprpos
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2017/SOC241