SOC241a Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC241a/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC241a/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ferenčuhová
SOC241a/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOC241a/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC241a/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC241a/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC241a/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC241a/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC241a/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC241a/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC241a/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC241a/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC241a/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC241a/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC241a/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC241a/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC241a/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC241a/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC241a/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC241a/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC241a/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC241a/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
Předpoklady
! SOC234a Projekt k bak. pr. (Vail) &&! NOW ( SOC234a Projekt k bak. pr. (Vail) )
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním bakalářské práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět si zapisují studenti nižších imatr. ročníků, než 2017/18
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů splnit veškeré požadavky bakalářského stupně studia. Na konci kurzu student bude umět: • –vytvářet a navrhovat svou bakalářskou práci • –sestavit si návrh výzkumu • –shromažďovat jednotlivé části finální verze bakalářské práce
Osnova
  • The course has the form of individual consultations with the supervisor during the process of thesis completion.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Vypracování písemných prací a jejich konzultace.
Metody hodnocení
Předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU. Je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC241a
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů v daném semestru.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.