SOC241a Thesis Project

Faculty of Social Studies
Autumn 2016
Extent and Intensity
0/2/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Dr. Werner Binder (lecturer)
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (lecturer)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (lecturer)
prof. Miloš Havelka, CSc. (lecturer)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (lecturer)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (lecturer)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (lecturer)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D. (lecturer)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lenka Slepičková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Timetable of Seminar Groups
SOC241a/01: No timetable has been entered into IS. W. Binder
SOC241a/02: No timetable has been entered into IS. A. Burjanek
SOC241a/03: No timetable has been entered into IS. S. Ferenčuhová
SOC241a/04: No timetable has been entered into IS. P. Fučík
SOC241a/05: No timetable has been entered into IS. L. Galčanová Batista
SOC241a/06: No timetable has been entered into IS. M. Havelka
SOC241a/07: No timetable has been entered into IS. B. Chromková Manea
SOC241a/08: No timetable has been entered into IS. L. Jarkovská
SOC241a/09: No timetable has been entered into IS. B. Jaworsky
SOC241a/10: No timetable has been entered into IS. M. Kampichler
SOC241a/11: No timetable has been entered into IS. I. Kašparová
SOC241a/12: No timetable has been entered into IS. T. Katrňák
SOC241a/13: No timetable has been entered into IS. M. Kreidl
SOC241a/14: No timetable has been entered into IS. M. Kvapilová Bartošová
SOC241a/15: No timetable has been entered into IS. K. Lišková
SOC241a/16: No timetable has been entered into IS. R. Marada
SOC241a/17: No timetable has been entered into IS. K. Nedbálková
SOC241a/18: No timetable has been entered into IS. M. Petrová Kafková
SOC241a/19: No timetable has been entered into IS. P. Pospěch
SOC241a/20: No timetable has been entered into IS. L. Rabušic
SOC241a/21: No timetable has been entered into IS. K. Sidiropulu Janků
SOC241a/22: No timetable has been entered into IS. L. Slepičková
SOC241a/23: No timetable has been entered into IS. A. Souralová
SOC241a/24: No timetable has been entered into IS. J. Střítecký
SOC241a/25: No timetable has been entered into IS. C. Szaló
SOC241a/26: No timetable has been entered into IS. E. Šlesingerová
SOC241a/27: No timetable has been entered into IS. I. Šmídová
SOC241a/28: No timetable has been entered into IS. B. Vacková
SOC241a/29: No timetable has been entered into IS. M. Vašečka
SOC241a/30: No timetable has been entered into IS. R. Vido
SOC241a/31: No timetable has been entered into IS. L. Vidovićová
SOC241a/32: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/33: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/34: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/35: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/36: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/37: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/38: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/39: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/40: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/41: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/42: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/43: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/44: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/45: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/46: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/47: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/48: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/49: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/50: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/51: No timetable has been entered into IS.
SOC241a/52: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites
Students enrol this course in their next to the last intended term before they sit for final exam and defence of the thesis as a part of the exam.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
This course is intended to help students prepare to complete the Bachelor´s degree requirements. By the end of the course, students will: • - Compose a proposal for his/her bachelor´s thesis • - Design a plan for doing research • - Or assemble a part of the final version of the thesis
Syllabus
  • Vyučovací metody jsou v tomto kursu zaměřeny na konzultace mezi studentem a jeho/jejím vedoucím práce.
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
Homework, reading, preparation of written work and consultation.
Assessment methods
This course takes the form of individual consultations of students’ theses with their supervisors. It concludes with a credit granted by the supervisor upon the condition that the student submits their final thesis in time. The thesis needs to meet the terms set in the assignment and comply with formal requirements and standards in the respective field of research.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Studentům kombinovaného studia bude změněna kreditová hodnota na 9 ECTS po období změn v zápisech předmětů. Zápis do předmětu je podmíněn souhlasem vyučujícího, v žádost i výjimku ( elektronické) musí být uvedeno jméno vyučujícího.
Information on course enrolment limitations: Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů v daném semestru
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2016/SOC241a