SOC243 Thesis seminar

Faculty of Social Studies
Autumn 2017
Extent and Intensity
0/2/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Dr. Werner Binder (lecturer)
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (lecturer)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (lecturer)
prof. Miloš Havelka, CSc. (lecturer)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Jarkovská, Ph.D. (lecturer)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Kampichler, Ph.D. (lecturer)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (lecturer)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Michaela Kvapilová Bartošová, Ph.D. (lecturer)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (lecturer)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (lecturer)
Mgr. Kateřina Sidiropulu Janků, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (lecturer)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Michal Vašečka, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Contact Person: Ing. Soňa Enenkelová
Supplier department: Department of Sociology - Faculty of Social Studies
Prerequisites
! NOW ( SOC241 Thesis seminar ) && ! SOC241 Thesis seminar
Students enrol this course in their last intended term before they sit for final exam. Defence of the thesis is a part of the exam.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 24 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Syllabus
  • The course is realised by indivindual consultations with supervisor during his/her own processing of the assignment
Literature
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga and Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ECO, Umberto and Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Teaching methods
The student participates in individual consultations with the supervisor in all stages of thesis preparation, writing, and completion..
Assessment methods
This course takes the form of individual consultations of students’ theses with their supervisors. It concludes with a credit granted by the supervisor upon the condition that the student submits their final thesis in time. The thesis needs to meet the terms set in the assignment and comply with formal requirements and standards in the respective field of research.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught each semester.
General note: Předmět je určen pro studující počínaje Imatr. ročníkem 2017/18.
Information on course enrolment limitations: Předmět je rozdělen na seminární skupiny. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů podle termináře FSS
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?fakulta=1423;obdobi=7046;studium=791546;vysl=954195;kod=;predmet=#vybprpos
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/fss/autumn2017/SOC243