SOC243a Projekt k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC243a/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC243a/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ferenčuhová
SOC243a/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOC243a/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC243a/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC243a/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC243a/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC243a/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC243a/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC243a/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC243a/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC243a/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC243a/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC243a/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC243a/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC243a/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC243a/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC243a/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC243a/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC243a/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC243a/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC243a/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOC243a/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! NOW ( SOC241a Projekt k bak. pr. ) && ! SOC241a Projekt k bak. pr.
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním bakalářské práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů v daném semestru
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů splnit veškeré požadavky bakalářského stupně studia. Na konci kurzu student bude umět: • –vytvářet a navrhovat svou bakalářskou práci • –sestavit si návrh výzkumu • –shromažďovat jednotlivé části finální verze bakalářské práce
Osnova
  • Vyučovací metody jsou v tomto kursu zaměřeny na konzultace mezi studentem a jeho/jejím vedoucím práce.
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Vypracování písemných prací a jejich konzultace.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna")
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC243A
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pro studující počínaje IR 2017/18.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020.