SOC535 Seminář k diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 24 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC535/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC535/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Brzozowska
SOC535/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOC535/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC535/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC535/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC535/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC535/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC535/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC535/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC535/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC535/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC535/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC535/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC535/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC535/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Sekeráková Búriková
SOC535/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC535/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC535/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC535/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC535/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC535/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC535/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOC535/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
SOC481a Projekt k dipl. práci (extern) || SOC492 Projekt k dipl. práci (Možný) || SOC493 Projekt k dipl. práci (Rabuši || SOC494 Projekt k dipl. práci (Marada) || SOC495 Projekt k dipl. práci (Szalo) || SOC496 Projekt k dipl. práci (Nosál) || SOC497 Projekt k dipl. práci (Mareš) || SOC498 Projekt k dipl. práci (Burjane || SOC499 Projekt k dipl. práci (Katrňák || SOC500 Projekt k dipl. práci (Šmídová || SOC501 Projekt k dipl. práci (Šmausov || SOC503 Projekt k dipl. práci (Vašečka || SOC504 Projekt k dipl. práci (Střítec || SOC505 Projekt k dipl. práci(Nedbálko || SOC506 Projekt k dipl. práci (Sidiro) || SOC507 Projekt k dipl. práci (Vido) || SOC508 Projekt k dipl. práci (Oates) || SOC509 Projekt k dipl.práci (Lišková) || SOC510 Projekt k dipl. práci (Vail) || SOC512 Projekt k dipl. práci (Ferenč) || SOC514 Projekt k dipl. práci (Šmahel) || SOC516 Projekt k dipl. práci (Kašpar) || SOC518 Projekt k dipl. práci (Konopá) || SOC520 Projekt k dipl. práci (Šlesin) || SOC523 Projekt k dipl. práci (Grygar) || SOC524a Projekt k dipl. práci (Kreidl) || SOC525a Projekt k dipl. práci (Nekorj) || SOC535a Projekt k dipl. práci || SOC526a Projekt k dipl. práci (Jawors) || SOC527a Projekt k dipl. práci(Baňouch) || SOC528a Projekt k dipl. práci (Vidovi) || SOC529a Projekt k dipl. práci (Jarkov) || SOC531a Projekt k dipl. práci (Slepič) || SOC532a Projekt k dipl. práci (Numera) || SOC533a Projekt k dipl. práci (Pospěc) || SOC534a Projekt k dipl. práci (Chromk) || SOC535a Projekt k dipl. práci || SOC536a Projekt k dipl. práci GEN || SOC537a Projekt k dipl. práci SAN || SOC538a Projekt k dipl. práci Urbánní || SOC540a Projekt k dipl. práci
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat závěrečnou diplomovou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Zápis do dipl. semináře je podmíněn přijetím "zadání" od vedoucího práce
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit. To zahrnuje následující dovednosti a činnosti:
- Definovat specifické předměty výzkumu v dané oblasti zkoumání
- Organizovat, navrhovat a řídit nezávislý výzkum
- Sbírat a zaznamenávat data
- Analyzovat a interpretovat data
- Formulovat akademický text s patřičnými teoretickými, metodologickými a formálními standardy v oblasti zkoumání
- Být způsobilý/způsobilá obhájit svoji diplomovou práci
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU. Je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC535
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro studenty nižších imatr. ročníků než 2017/18.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.