SOC535a Projekt k diplomové práci

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC535a/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC535a/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Brzozowska
SOC535a/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. S. Ferenčuhová
SOC535a/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOC535a/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC535a/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC535a/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC535a/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC535a/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC535a/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC535a/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC535a/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC535a/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC535a/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC535a/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC535a/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC535a/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Sekeráková Búriková
SOC535a/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC535a/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC535a/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC535a/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC535a/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC535a/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC535a/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
Předpoklady
! SOC540a Projekt k dipl. práci &&! NOW ( SOC540a Projekt k dipl. práci )
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je určen pro studující nižších imatr. ročníků než 2017/18
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů splnit veškeré požadavky magisterského stupně studia. Na konci kurzu student bude umět:
–vytvářet a navrhovat svou diplomovou práci
–sestavit si návrh výzkumu
–shromažďovat jednotlivé části finální verze diplomové práce
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Research design. Edited by D. A. De Vaus. 1st pub. London: Sage Publications, 2006. lv, 358. ISBN 0761944877. info
Výukové metody
Vyučovací metody jsou v tomto kursu zaměřeny na konzultace mezi studentem a jeho/jejím vedoucím práce.
Metody hodnocení
Předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU. Je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC535a
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je rozdělen do SS. Zápis do SS bude umožněn prvním dne Zápisu do předmětů dle Harmonogramu FSS.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, jaro 2019, podzim 2019.