SOC535a Projekt k diplomové práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 12 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Mgr. Zuzana Sekeráková Búriková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC535a/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC535a/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista
SOC535a/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOC535a/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC535a/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC535a/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC535a/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC535a/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC535a/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC535a/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC535a/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC535a/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC535a/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Sekeráková Búriková
SOC535a/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC535a/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC535a/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC535a/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC535a/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Vido
SOC535a/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOC535a/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Vacková
SOC535a/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC535a/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOC535a/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
Předmět si studenti zapisují v předposledním semestru před odevzdáním diplomové práce a přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je rozdělen do seminárních skupin. Zápis do SS bude umožněn od prvního dne Zápisu předmětů dle Harmonogamu FSS
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na přípravu studentů splnit veškeré požadavky magisterského stupně studia. Na konci kurzu student bude umět:
–vytvářet a navrhovat svou diplomovou práci
–sestavit si návrh výzkumu
–shromažďovat jednotlivé části finální verze diplomové práce
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání.
Literatura
    doporučená literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • Research design. Edited by D. A. De Vaus. 1st pub. London: Sage Publications, 2006. lv, 358. ISBN 0761944877. info
Výukové metody
Vyučovací metody jsou v tomto kursu zaměřeny na konzultace mezi studentem a jeho/jejím vedoucím práce.
Metody hodnocení
Předmět s průběžnými kontrolami podle čl. 16.8. SZŘ MU. Je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Navazující předměty
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmet/fss/podzim2017/SOC535a
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro studenty nižších imatr. ročníků než 2017/18.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019.