SOC913 Metodologický seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
prof. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
doc. PaedDr. Zdeněk Konopásek, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Pavelka, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jaroslav Střítecký, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M.A. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Předchozí absolvování SOC910.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem metodologického semináře, koncipovaného jako diskuse o metodologických problémech konkrétních disertací, bude dále prohloubení znalostí povahy sociální vědy, jejích základních metodologických paradigmat a jejích přístupů k sociální realitě. Diskutována bude práce na optimalizaci tvorby projektu výzkumu. Seminář je založen na samostatné četbě a promýšlení tématu vlastní disertační práce v jejím kontextu.
Kurz SOC913 Metodologický seminář musí být zapsaný nejpozději ve 3. semestru.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vysvětlit, diskutovat, argumentovat, zdůvodnit.
Osnova
  • Předmět se zabývá tématy jako: Věda a její metoda. Ontologie a epistemiologie a sociální výzkum. Soupeřící metodologická paradigmata současné sociologie. Rozdílné metodologické strategie - dedukce, indukce a falzifikace. Vysvětlení a interpretace. Je provázen diskusí k projektům disertačních prací a k jejich základním metodologickým problémům.
Literatura
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • TRIGG, Roger. Understanding social science :a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270 s. ISBN 0-631-21872-6. info
  • SILVERMAN, David. Doing qualitative research : a practical handbook. 1st pub. London: Sage Publications, 2000. xv, 316. ISBN 0761958231. info
  • ELSTER, Jon. Nuts and bolts for the social sciences. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. viii, 184. ISBN 0521376068. info
  • BLAIKIE, Norman W. H. Approaches to social enquiry. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1995. x, 238. ISBN 0745611737. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, vypracování a obhajoba projektu před komisí
Metody hodnocení
Semináře. Závěrečné kolokvium má podobu obhajoby projektů, přičemž budou ustanovené 3- členné komise hodnotící jednotlivé projekty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC913