SOCb1005 Seminář k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Patrick Laviolette, PhD. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Jiří Navrátil, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alica Synek Rétiová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOCb1005/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOCb1005/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Doseděl
SOCb1005/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCb1005/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Chromková Manea
SOCb1005/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOCb1005/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOCb1005/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOCb1005/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOCb1005/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Laviolette
SOCb1005/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOCb1005/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOCb1005/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Navrátil
SOCb1005/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOCb1005/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOCb1005/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOCb1005/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOCb1005/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOCb1005/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOCb1005/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOCb1005/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOCb1005/21: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOCb1005/22: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Synek Rétiová
Předpoklady
SOCb1002 Projekt k bak. pr.
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat bakalářskou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je rozdělen na seminární skupiny. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů podle termináře FSS
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvovani předmětu schopen napsat odborný sociologický text.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005, 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997, 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?fakulta=1423;obdobi=7046;studium=791546;vysl=954195;kod=;predmet=#vybprpos
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.