SOCd0101 Seminář k disertačním projektům

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 20 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC910 Seminář k disert. projektům && ! NOW ( SOC910 Seminář k disert. projektům )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V tomto kurzu studující - v úzké spolupráci se školitelem - vypracují rozšířenou verzi svého dizertačního projektu podle zásad obvyklých v oboru.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vysvětlit, interpretovat, shrnout, argumentovat.
Osnova
  • Prezentace projektu a následná rozprava.
Výukové metody
Diskuze, zpětná vazba.
Metody hodnocení
Prezentace projektu a diskuze formou kolokvia.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.