SOCd0102 Metodologický seminář

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Pavel Barša, Ph.D. (přednášející)
Dr. Werner Binder (přednášející)
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Monika Metyková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
prof. Steven Saxonberg, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC913 Metodologický seminář && ! NOW ( SOC913 Metodologický seminář )
Předchozí absolvování SOCd0101
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
The course assists students in the task of preparing a research proposal for their original research. The students then should be able to develop and precede other research projects. During the course students create and present their research proposals and comment on other students' work. The course closes with a public presentation of the dissertation plan and its defence. The course consists of three seminars and involves continuous study of the literature and ongoing work on a research project. The defense will be before a committee consisting of the instructor of this course, your advisor, and an assigned reviewer from the department. You will receive the reviewers' reports a few days before the defense. The defense is designed as a discussion.  The course has to be taken in the 3rd semester at the latest.
Výstupy z učení
After completing the course, the student is able to explain the differences between the various methodological procedures of the social sciences, discuss the individual (often interrelated) steps of sociolgoical research, argue for the chosen method, and justify the use of specific steps and techniques.
Osnova
  • The course assists students in the task of preparing a research proposal for their original research. The students then should be able to develop and precede other research projects. During the course students create and present their research proposals and comment on other students' work. The course closes with a public presentation of the dissertation plan and its defence. The defense will be before a committee consisting of the instructor of this course, your advisor, and an assigned reviewer from the department. You will receive the reviewers' reports a few days before the defense. The defense is designed as a discussion.   Course schedule       1. Introduction to course and requirements. General discussion of research proposals. Punch, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha, Portál, 2008, s. 35-50. Punch, Keith F., 2016. Developing Effective Research Proposals. SAGE. 2. Project presentation and discussion Becker, Howard Saul. 1986. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of Chicago Press. 3. Project presentation and discussion Massengill, Rebekah, P. Writing Sociology: A Guide for Junior Papers and Senior Theses, Department of Sociology, Princeton University.  http://sociology.yale.edu/sites/default/files/files/Writing_Sociology_Senior_Thesis_Guide_Final_Latest_Update.pdf The proposal structure might contain these sections: Current state of knowledge Goals and aims of the project Conceptual approach Methodology and methods Time plan Ethical issues Recommended literature: Massengill, Rebekah, P. Writing Sociology: A Guide for Junior Papers and Senior Theses, Department of Sociology, Princeton University. http://sociology.yale.edu/sites/default/files/files/Writing_Sociology_Senior_Thesis_Guide_Final_Latest_Update.pdf   Donatella Della Porta a Michael Keating (eds.) Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.   Punch, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Praha, Portál, 2008, s. 35-50.   Punch, Keith F., 2016. Developing Effective Research Proposals. SAGE.   King, Gary, Robert Keohane a Sidney Verba. Designing Social Inquiry. Scientific Inference in Qualitative Research. Princeton, New Jersey, 1994, s. 128-149.   McNabb, David E. Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative Methods. Armonk: M.E. Sharpe, 2004, s. 113-124, 189-205, 223-251 a 271-286.   Becker, Howard “The Epistemology of Qualitative Research” by Howard Becker.” In Ethnography and Human Development: Context and Meaning in Social Inquiry. University of Chicago Press. Jessor, Richard, Anne Colby, and Richard A. Shweder. 1996   Becker, Howard Saul. 1986. Writing for Social Scientists: How to Start and Finish Your Thesis, Book, or Article. Chicago: University of Chicago Press.   Charmaz, Kathy. 2006. Constructing Grounded Theory. London; Thousand Oaks: Sage Publications.   Glaser, Barney G, and Anselm L Strauss. 1965. Awareness of Dying, by Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. Chicago: Aldine.   Creswell, John W., 2012. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Third Edition. Sage Publications, Inc.   Przeworski Adam a Frank Salomon. “The Art of Writing Proposals: Some Candid Suggestions for Applicants to Social Science Research Council Competitions.” SSRC, 1995. K dispozici na: http://fellowships.ssrc.org/art_of_writing_proposals/
Literatura
  • Současná filosofie sociálních věd :multikulturní přístup. Edited by Brian Fay - Jana Ogrocká. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2002. 324 s. ISBN 80-86429-10-5. info
  • TRIGG, Roger. Understanding social science :a philosophical introduction to the social sciences. 2nd ed. Oxford: Blackwell Publishers, 2001. ix, 270 s. ISBN 0-631-21872-6. info
  • SILVERMAN, David. Doing qualitative research : a practical handbook. 1st pub. London: Sage Publications, 2000. xv, 316. ISBN 0761958231. info
  • ELSTER, Jon. Nuts and bolts for the social sciences. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. viii, 184. ISBN 0521376068. info
  • BLAIKIE, Norman W. H. Approaches to social enquiry. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1995. x, 238. ISBN 0745611737. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, vypracování a obhajoba projektu před komisí
Metody hodnocení
Semináře. Závěrečné kolokvium má podobu obhajoby projektů, přičemž budou ustanovené 3- členné komise hodnotící jednotlivé projekty.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.