SOCd0107 Recenze I

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC907 Recenze I && ! NOW ( SOC907 Recenze I )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Studující prokazují schopnost kriticky shrnout a interpretovat přečtený aktuální knižní titul. Knihu obvykle volí s ohledem na téma dizertačního výzkumu.
Výstupy z učení
studující umějí kriticky zhodnotit a interpretovat zvolenou knihy
Osnova
  • Osnova recenze je dána zvyklostmi oboru a je primárně určena časopisem, kde chcete recenzi zveřejnit. Jako základní vzor různých typů recenzních statí mohou posloužit recenzní stati z časopisu Contemporary sociology.
Literatura
  • Writing a book review- blog entry at https://www.thesociologicalreview.com/blog/writing-a-book-review.html
Výukové metody
samostudium literatury, samostatné psaní, konzultace se školitelem/editorem
Metody hodnocení
kredity se udělují na základě časopisecky zveřejněné recenze
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.