SOCn5014 Výzkumná praxe

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 10 kr. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející), prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. (zástupce)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Předmět je určen studujícím, kteří se podílejí na odborném řešení výzkumných projektů. Viz anotace předmětu ohledně podmínek zápisu.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je určen pro studenty, kteří během semestru soustavně a dlouhodobě pracují na nějakém externě financovaném projektu, který probíhá na katedře sociologie.
Výstupy z učení
studenti lépe porozumí praxi reálného sociálněvědního výzkumu a rozvinou své schopnosti takové výzkumy samostatně plánovat a provádět
Výukové metody
reflektovaná praxe
Metody hodnocení
provedená terénní práce, rešerše literatury, zpracovaná data nebo jiné výstupy podle dohody
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.